Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Kardiochirurgia  (1)Kardiológia  (1)Rádiológia  (1)

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36644331
Adresa:Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:kontakt@suscch.eu
Web:www.suscch.eu/page.php?13
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,27*1,601,401,521,30
  Správanie lekárov na oddelení1,17*1,301,231,291,36
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,24*1,361,291,461,35
  Správanie sestier na oddelení1,29*1,701,441,510,95
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,20*1,611,361,34-0,31
  Starostlivosť sestier na oddelení1,25*1,461,331,441,39
  Kvalita ubytovania na oddelení1,22*1,461,331,541,43
  Kvalita stravy na oddelení1,39*2,351,771,921,17
  Kvalita upratovania na oddelení1,20*1,411,301,471,15
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,16*1,361,231,361,50
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,30*1,661,431,500,78
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,35*1,751,501,570,87
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,50*1,831,641,801,23
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,5 %0,7 %1,1 %1,0 %1,0 %0,09
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,0 %0,9 %3,4 %2,8 %2,7 %-0,13
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,1 %4,9 %7,5 %6,0 %4,6 %-1,13
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,2 %1,2 %0,9 %1,0 %1,0 %-0,01
  Úmrtnosť po operačných výkonoch4,3 %4,8 %4,2 %4,2 %3,2 %-0,61
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,65
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní16,8 %5,7 %8,5 %10,2 %8,1 %-1,09
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní39,0 %10,2 %11,4 %17,2 %15,9 %-0,38
  Reoperovanosť1,2 %4,8 %1,4 %1,5 %5,1 %1,25
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)****
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,4 % 
  Operovanosť78,0 %46,2 %87,4 %83,0 %80,1 %0,60
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index2,0832,237-0,19
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 8904613 8846 2357 501 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)3,44,13,53,90,31
  Točivosť pacienta25,2 %14,1 %23,1 %26,2 %0,22
  Prijaté preklady8,4 %8,5 %13,0 %11,3 %10,7 %0,26
  Odchádzajúce preklady6,7 %9,8 %7,3 %9,5 %0,28
  Plánovanosť6,9 %0,0 %5,6 %37,4 %-1,81
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV16426277467824 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)23,422,2-1,06
  Počet lôžok11314898  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne *** 
  PTCA koronárnych artérií 57166118118 
  Implantácia ICD **6476 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €30 910 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,1 %0,96
  Tržby45 258 960  €49 869 518  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení710 780  €1 332 734  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 516 470  €1 731 112  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,1 %6,1 %0,31
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti48,9 %45,0 %0,24
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií642 €383 €-0,79
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,601,00-0,71
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,817,000,44