Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Kardiochirurgia  (1)Kardiológia  (1)Rádiológia  (1)

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Kategória:Kardiocentrá
IČO:36644331
Adresa:Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:kontakt@suscch.eu
Web:www.suscch.eu/page.php?13
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,19*2,151,671,62-0,47
  Správanie lekárov na oddelení1,15*1,871,521,38-1,13
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,14*1,871,501,48-0,13
  Správanie sestier na oddelení1,20*1,871,531,50-0,53
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,15*1,791,471,38-1,34
  Starostlivosť sestier na oddelení1,15*1,831,481,47-0,33
  Kvalita ubytovania na oddelení1,07*1,791,451,500,98
  Kvalita stravy na oddelení1,38*2,481,921,80-1,06
  Kvalita upratovania na oddelení1,07*1,911,501,48-0,08
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,07*1,611,341,34-0,01
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,30*1,951,631,55-0,79
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,28*2,101,691,63-0,44
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,30*2,231,801,73-0,44
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,251,251,340,38
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,251,251,340,38
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,6 %0,7 %1,0 %0,9 %1,0 %0,38
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,2 %0,9 %5,1 %3,9 %3,0 %-1,02
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,5 %7,5 %7,5 %6,3 %5,0 %-0,87
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**19,2 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,6 %2,1 %0,9 %1,2 %1,0 %-0,30
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,9 %8,0 %4,2 %4,3 %3,5 %-0,47
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní15,9 %5,5 %10,1 %11,2 %10,4 %-0,35
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní41,4 %8,7 %12,8 %18,6 %18,2 %-0,09
  Reoperovanosť2,9 %0,0 %3,0 %2,8 %5,2 %1,18
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)****
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Operovanosť76,1 %70,4 %97,9 %92,7 %81,5 %1,67
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index2,0652,227-0,18
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 0074295 9978 4339 027 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)3,23,72,62,83,40,55
  Točivosť pacienta30,4 %10,7 %27,3 %27,2 %23,1 %-0,36
  Prijaté preklady8,5 %10,5 %8,1 %8,3 %9,3 %-0,36
  Odchádzajúce preklady5,5 %11,2 %11,1 %9,8 %7,9 %-0,30
  Plánovanosť16,8 %0,0 %52,0 %41,0 %45,8 %-0,66
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV210262 5312 7672 567 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)23,722,6-0,95
  Počet lôžok148  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  PTCA koronárnych artérií 461979797 
  Implantácia ICD **25941 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €6 164 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,0 %0,95
  Tržby42 974 385  €46 440 199  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení352 706  €1 136 502  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 464 082  €1 696 540  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,6 %6,1 %0,07
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti59,7 %55,3 %0,36
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,743,88-0,34