Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (4)Hematológia a transfuziológia  (2)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS onkologická  (4)Klinická onkológia  (4)Onkológia v chirurgii  (4)Onkológia v gynekológii  (2)Radiačná onkológia  (1)

Národný onkologický ústav Bratislava

Kategória:Onkologické ústavy
IČO:00165336
Adresa:Klenová 1, 831 55 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:info@nou.sk
Web:www.nou.sk/sk/uvod
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,33*1,771,551,53-1,29
  Správanie lekárov na oddelení1,22*1,351,291,290,50
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,35*1,891,611,55-1,36
  Správanie sestier na oddelení1,25*1,671,461,44-0,69
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,24*1,671,451,37-1,23
  Starostlivosť sestier na oddelení1,22*1,521,371,36-0,47
  Kvalita ubytovania na oddelení1,44*2,041,771,75-0,30
  Kvalita stravy na oddelení1,47*2,131,821,900,71
  Kvalita upratovania na oddelení1,45*1,761,601,46-1,37
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,25*1,451,351,371,04
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,31*1,921,611,57-0,78
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,31*1,761,531,540,74
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,49*2,041,741,72-0,41
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková5,4 %2,8 %7,6 %6,8 %4,2 %-1,23
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch3,5 %3,5 %2,2 %-1,19
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,4 %0,0 %1,1 %1,3 %0,7 %-1,32
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,8 %4,0 %34,6 %6,1 %2,9 %-1,05
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti80,5 %96,0 %42,4 %70,8 %59,5 %-0,99
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,4 %0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %-1,21
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní19,7 %59,0 %16,2 %17,7 %16,8 %-0,13
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní41,8 %59,6 %20,5 %26,3 %24,5 %-0,26
  Reoperovanosť3,1 %2,8 %2,5 %2,7 %2,9 %0,77
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,4 %1,1 % 
  Operovanosť67,7 %90,9 %91,3 %81,7 %89,3 %-1,52
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,5581,5061,19
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 9814006 2378 6186 602 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,76,68,07,87,4-0,62
  Točivosť pacienta18,1 %1,5 %2,9 %6,4 %9,4 %0,57
  Prijaté preklady1,6 %1,3 %1,7 %1,6 %1,4 %0,43
  Odchádzajúce preklady0,8 %1,0 %0,6 %0,7 %0,8 %0,39
  Plánovanosť0,1 %0,0 %47,2 %34,2 %34,6 %-0,02
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7411512 0312 9232 543 
  Počet lôžok249261235  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 816 334 €946 744 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám6,6 %2,6 %-1,29
  Tržby42 795 460  €36 500 448  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-1 617 372  €966 274  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 715 905  €1 870 054  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,2 %7,8 %-1,32
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti44,6 %45,7 %-0,20
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií13,9210,60-0,78