Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (4)Hematológia a transfuziológia  (2)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS onkologická  (4)Klinická onkológia  (4)Onkológia v chirurgii  (4)Onkológia v gynekológii  (2)Radiačná onkológia  (1)

Národný onkologický ústav Bratislava

Kategória:Onkologické ústavy
IČO:00165336
Adresa:Klenová 1, 831 55 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:info@nou.sk
Web:www.nou.sk/sk/uvod
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,431,581,961,731,64-1,30
  Správanie lekárov na oddelení1,291,571,581,471,35-1,30
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,321,641,841,631,60-0,72
  Správanie sestier na oddelení1,371,291,661,531,44-1,07
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,271,501,741,551,37-1,31
  Starostlivosť sestier na oddelení1,331,291,611,481,34-1,30
  Kvalita ubytovania na oddelení1,611,431,891,751,760,22
  Kvalita stravy na oddelení1,482,141,841,731,871,31
  Kvalita upratovania na oddelení1,601,862,131,911,60-1,31
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,261,361,491,391,32-1,25
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,431,711,721,611,57-0,69
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,621,791,821,741,59-1,31
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,581,361,891,731,69-1,21
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,151,151,190,42
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,151,151,190,42
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková5,6 %5,8 %7,3 %6,9 %4,3 %-1,18
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu****
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch8,5 %8,5 %4,4 %-1,31
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %0,0 %1,0 %0,9 %0,6 %-0,72
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,9 %0,0 %2,2 %1,7 %0,8 %-1,09
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti74,8 %92,0 %92,5 %87,9 %82,0 %-1,10
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,6 %0,2 %0,2 %0,3 %0,1 %-1,18
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní18,3 %42,6 %21,5 %21,2 %19,9 %-0,28
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní40,6 %42,0 %24,8 %28,6 %26,8 %-0,40
  Reoperovanosť3,7 %3,9 %1,9 %2,4 %2,7 %0,74
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)****
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %3,2 %2,3 %1,2 % 
  Operovanosť86,8 %95,7 %88,3 %89,0 %89,1 %-0,02
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,6711,6301,06
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 1124516 9739 5367 063 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,65,97,47,47,1-1,13
  Točivosť pacienta16,9 %0,0 %6,9 %8,9 %9,5 %0,26
  Prijaté preklady1,5 %1,8 %1,5 %1,5 %1,3 %0,83
  Odchádzajúce preklady0,8 %0,4 %0,8 %0,8 %1,1 %0,71
  Plánovanosť4,6 %0,0 %45,0 %34,0 %48,6 %-1,13
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7831622 4053 3502 727 
  Počet lôžok261  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti504 393 €189 149 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám1,0 %0,5 %-1,18
  Tržby50 622 951  €39 762 044  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 165 777  €1 925 675  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 537 105  €1 856 620  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,3 %9,5 %-1,25
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti63,2 %48,3 %1,38
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €118 €0,65
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,470,65
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,246,140,39