Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)JIS interná  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17336015
Adresa:Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce zobraziť na mape
E-mail:mnzm@slovanet.sk
Web:nemocnica.zlatemoravce.info/?page_id=15
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,44*2,882,192,17-0,09
  Správanie lekárov na oddelení1,29*2,321,831,77-0,22
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,38*2,451,941,970,13
  Správanie sestier na oddelení1,34*2,151,761,900,55
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,27*2,271,791,800,03
  Starostlivosť sestier na oddelení1,36*2,211,791,870,29
  Kvalita ubytovania na oddelení1,84*2,752,332,31-0,06
  Kvalita stravy na oddelení1,73*2,982,412,480,21
  Kvalita upratovania na oddelení1,45*2,421,961,95-0,02
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,32*2,451,911,89-0,06
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,36*2,471,941,940,01
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,56*2,522,052,110,21
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,36*2,562,002,120,45
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,402,402,20-0,37
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,592,592,42-0,28
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %2,6 %5,4 %4,9 %3,2 %-0,48
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**11,1 %10,2 %11,8 %0,12
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**4,6 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu*28,6 %27,8 %12,8 %-1,04
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %0,0 %2,0 %1,5 %2,0 %0,43
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti**1,2 %1,2 %5,4 %1,43
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti**3,8 %3,6 %36,8 %1,86
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,0 %*2,8 %3,3 %6,5 %1,45
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,1 %16,7 %4,9 %6,2 %11,8 %1,64
  Reoperovanosť2,5 %0,0 %1,0 %1,3 %2,7 %1,17
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %0,0 %3,0 %1,61
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť63,2 %40,0 %43,5 %46,0 %58,5 %-0,97
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9360,975-0,21
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3371262 7863 2499 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,15,35,55,55,80,14
  Točivosť pacienta8,6 %0,0 %6,5 %6,5 %8,2 %0,46
  Prijaté preklady0,9 %0,8 %1,4 %1,3 %2,2 %-0,08
  Odchádzajúce preklady2,4 %2,4 %5,9 %5,4 %3,0 %-1,78
  Plánovanosť28,2 %22,2 %21,4 %22,1 %26,9 %-0,28
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV130387839512 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,016,1-0,29
  Počet lôžok85  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %14,8 %0,45
  Tržby3 524 535  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-167 413  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku22 456  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-4,1 %4,2 %-0,91
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,6 %51,8 %-0,57
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75