Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)JIS interná  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Mestská nemocnica Prof. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17336015
Adresa:Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce zobraziť na mape
E-mail:mnzm@slovanet.sk
Web:nemocnica.zlatemoravce.info/?page_id=15
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,41*2,171,942,050,43
  Správanie lekárov na oddelení1,18*1,781,591,790,87
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,21*1,801,611,991,40
  Správanie sestier na oddelení1,30*2,001,811,980,63
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,32*1,701,571,841,13
  Starostlivosť sestier na oddelení1,39*1,971,811,940,51
  Kvalita ubytovania na oddelení1,86*2,812,502,37-0,31
  Kvalita stravy na oddelení1,85*2,822,552,52-0,09
  Kvalita upratovania na oddelení1,67*2,172,001,99-0,05
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,29*1,811,651,931,05
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,14*2,201,871,970,40
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,50*2,722,362,15-0,75
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,29*2,322,022,160,65
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %3,9 %4,5 %4,2 %2,9 %-0,43
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**17,0 %15,5 %12,2 %-0,43
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**5,3 %4,5 %4,8 %0,05
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu33,3 %33,3 %12,2 %-1,58
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,8 %0,0 %1,8 %1,9 %2,0 %0,01
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti**1,8 %1,7 %5,8 %0,79
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti**0,0 %0,0 %35,3 %1,82
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,2 %0,97
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,0 %2,2 %2,3 %6,3 %1,48
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,2 %16,7 %17,2 %11,3 %-1,54
  Reoperovanosť0,0 %0,9 %0,9 %2,6 %0,24
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %0,0 %3,1 %0,89
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,6 % 
  Operovanosť45,7 %19,2 %41,7 %40,8 %56,9 %-1,31
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8570,902-0,23
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2821292 2792 6908 330 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,55,56,50,40
  Točivosť pacienta8,9 %0,0 %6,1 %9,5 %0,62
  Prijaté preklady1,8 %0,8 %2,4 %2,3 %2,3 %-0,00
  Odchádzajúce preklady3,5 %3,1 %3,4 %2,7 %-0,45
  Plánovanosť5,0 %10,1 %6,6 %12,5 %-0,34
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV74252503491 770 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,115,8-0,10
  Počet lôžok958591  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti22 867 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,6 %13,3 %0,45
  Tržby3 582 867  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení145 308  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku107 928  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,1 %4,0 %0,48
  Krátkodobé záväzky700 581  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky1 385  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti38,0 %44,7 %-0,44
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 397 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,870,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií11,155,84-1,07