Kardiológia  (1)

← návrat na úroveň zariadenia

Univerzitná nemocnica Martin

odbornosť: Kardiológia

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00365327
Adresa:Kollárova 2, 036 01 Martin zobraziť na mape
E-mail:info@unm.sk
Web:www.unm.sk
Prevádzkovateľ:Univerzitná nemocnica Martin
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta****
  Správanie lekárov na oddelení****
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe****
  Správanie sestier na oddelení****
  Starostlivosť lekárov na oddelení****
  Starostlivosť sestier na oddelení****
  Kvalita ubytovania na oddelení****
  Kvalita stravy na oddelení****
  Kvalita upratovania na oddelení****
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť****
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe****
  Informácie od sestier o ďalšom postupe****
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice****
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,6 %0,5 %3,4 %1,03
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*4,5 %3,6 %5,7 %0,43
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %0,0 %1,1 %0,9 %0,9 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %2,9 %2,2 %2,4 %0,27
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,5 %0,99
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,3 %1,8 %2,8 %4,6 %1,07
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,5 %5,3 %3,1 %5,9 %8,4 %1,19
  Reoperovanosť4,7 %2,5 %3,1 %2,7 %-0,29
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,7 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,6 %0,4 %1,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV321591 2611 6411 276 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,84,63,53,86,11,15
  Točivosť pacienta0,0 %2,3 %2,2 %4,1 %1,10
  Prijaté preklady7,2 %13,6 %9,9 %9,5 %7,3 %0,89
  Odchádzajúce preklady1,6 %3,4 %2,7 %2,5 %5,5 %1,23
  Plánovanosť40,8 %39,0 %59,1 %54,9 %28,2 %1,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV483632683250 
  Počet lôžok4  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  PTCA koronárnych artérií 66216172172