Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (1)Chirurgia  (2)Cievna chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Detská chirurgia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gastroenterológia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Hematológia a transfuziológia  (1)Hrudníková chirurgia  (1)Infektológia  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS cievnej chirurgie  (1)JIS hrudníková chirurgia  (1)JIS infekčná  (1)JIS interná  (2)JIS neurochirurgická  (1)JIS neurologická  (1)JIS ortopedická  (1)JIS pneumologická a ftizeologická  (1)JIS úrazová  (1)Kardiológia  (1)Klinická onkológia  (3)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Neonatológia  (1)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (1)Nukleárna medicína  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pediatrická anestéziológia  (1)Pediatrická intenzívna medicína  (2)Plastická chirurgia  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Rádiológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Univerzitná nemocnica Martin

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00365327
Adresa:Kollárova 2, 036 01 Martin zobraziť na mape
E-mail:info@unm.sk
Web:www.unm.sk
Prevádzkovateľ:Univerzitná nemocnica Martin
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,741,552,201,882,111,59
  Správanie lekárov na oddelení1,491,301,721,551,851,94
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,641,492,211,822,041,40
  Správanie sestier na oddelení1,721,492,121,832,031,71
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,511,331,891,621,881,77
  Starostlivosť sestier na oddelení1,611,372,081,741,971,82
  Kvalita ubytovania na oddelení2,152,002,592,292,531,19
  Kvalita stravy na oddelení2,271,952,822,422,671,24
  Kvalita upratovania na oddelení1,821,511,961,822,091,35
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,551,441,941,681,941,53
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,611,352,251,802,001,18
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,791,582,452,002,171,13
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,721,772,411,992,151,40
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %0,5 %2,3 %2,0 %2,6 %1,12
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii2,1 %5,3 %3,4 %3,2 %4,1 %0,88
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*8,8 %7,6 %9,3 %0,63
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí2,5 %0,0 %3,7 %3,4 %3,7 %0,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu4,8 %0,0 %16,9 %14,2 %13,4 %-0,58
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch3,8 %4,0 %1,6 %2,5 %3,6 %0,29
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,7 %0,3 %2,2 %2,0 %1,9 %-0,24
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,9 %4,0 %4,2 %4,1 %4,8 %0,21
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti60,7 %69,1 %73,7 %71,0 %49,8 %-0,84
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,2 %0,1 %0,2 %0,22
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,6 %26,4 %10,2 %10,4 %6,7 %-1,40
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní28,6 %27,4 %12,2 %16,4 %11,3 %-1,50
  Reoperovanosť9,5 %3,6 %3,5 %5,4 %3,1 %-2,38
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,5 %0,0 %1,6 %1,5 %3,2 %1,33
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,9 %1,2 % 
  Operovanosť84,0 %40,6 %83,0 %80,7 %72,4 %0,82
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1761,1210,47
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 9211 80816 15426 88331 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,55,67,36,67,00,67
  Točivosť pacienta20,5 %2,5 %7,6 %11,7 %9,2 %-1,01
  Prijaté preklady1,8 %1,7 %5,3 %3,9 %1,9 %2,41
  Odchádzajúce preklady2,5 %1,9 %5,8 %4,4 %3,3 %-1,11
  Plánovanosť21,6 %27,8 %27,1 %25,3 %22,2 %0,44
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV5 4976245 14111 26211 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,417,01,47
  Počet lôžok832838827  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  PTCA koronárnych artérií *194190190 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu287159324304210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu302192312303234 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti35 248 580 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám48,8 %70,8 %0,70
  Tržby72 273 782  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-7 999 136  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku3 148 244  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-6,7 %-8,9 %0,22
  Krátkodobé záväzky45 840 650  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky1 458 553  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti47,6 %63,1 %-1,15
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €794 €0,98
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,521,37
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,217,830,89
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Ďalšie úspechy či silné stránkyposkytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti vysoko kvalifikovaný personál kontinuálna obmena techniky realizácia klinických štúdií spolupráca s JLF UK, pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie spokojnosť pacientov
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamihrudníková chirurgia ortopédia radiačná onkológia diabetológia a metabolizmus patologická anatómia