Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (4)Arytmia a koronárna jednotka  (1)Chirurgia  (4)Chirurgia ruky  (1)Cievna chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  (1)Dlhodobo chorých  (4)Doliečovacie  (1)Foniatria  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (2)Gastroenterológia  (1)Geriatria  (2)Gerontopsychiatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (3)Hematológia a transfuziológia  (1)Hrudníková chirurgia  (1)Infektológia  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (3)JIS chirurgická  (1)JIS geriatrická  (1)JIS hematologická  (1)JIS neurologická  (1)JIS urologická  (1)Klinická onkológia  (1)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (1)Neonatológia  (4)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (4)Oftalmológia  (2)Ortopédia  (2)Otorinolaryngológia  (2)Pediatria  (1)Pediatrická infektológia  (1)Pediatrická pneumológia a ftizeológia  (2)Plastická chirurgia  (2)Pneumológia a ftizeológia  (4)Popáleninové  (1)Psychiatria  (3)Spondylochirurgia  (1)Úrazová chirurgia  (2)Urológia  (3)Vnútorné lekárstvo  (6)

Univerzitná nemocnica Bratislava

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:31813861
Adresa:Pažítková 4, 821 01 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:hovorca@unb.sk, sekretariat@unb.sk
Web:www.unb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,031,903,242,682,32-1,98
  Správanie lekárov na oddelení1,751,652,522,161,88-1,72
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,881,892,692,342,09-1,47
  Správanie sestier na oddelení1,941,722,622,272,03-1,40
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,811,712,512,181,93-1,58
  Starostlivosť sestier na oddelení1,871,622,542,191,97-1,47
  Kvalita ubytovania na oddelení2,452,663,302,982,61-1,86
  Kvalita stravy na oddelení2,542,543,262,952,71-1,40
  Kvalita upratovania na oddelení2,281,942,932,572,18-1,89
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,831,592,582,201,97-1,42
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,931,802,642,302,06-1,55
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,161,912,852,492,21-1,87
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,841,762,862,402,19-1,95
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,652,652,21-1,06
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,872,872,44-0,95
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,0 %1,5 %3,6 %3,1 %2,6 %-0,92
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti6,3 %0,0 %8,7 %8,3 %8,9 %0,32
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí10,7 %*10,5 %10,9 %5,5 %-1,19
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,8 %17,9 %10,0 %10,1 %12,2 %1,02
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch6,8 %*2,9 %4,5 %3,4 %-0,24
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,1 %0,9 %1,3 %1,3 %1,8 %0,90
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,8 %0,0 %2,8 %2,3 %3,7 %0,64
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti37,2 %76,7 %15,5 %23,5 %51,5 %1,17
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %1,51
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,5 %10,4 %2,9 %3,7 %7,0 %1,31
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní13,8 %12,4 %4,7 %6,7 %11,9 %1,38
  Reoperovanosť3,2 %1,8 %2,7 %2,7 %3,3 %0,57
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,9 %8,0 %3,9 %4,0 %3,4 %-0,34
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,4 %0,3 %0,6 % 
  Operovanosť84,9 %67,0 %81,3 %81,1 %77,5 %0,68
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1601,187-0,38
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV16 8415 38062 37184 59236 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,55,97,06,86,2-1,17
  Točivosť pacienta9,5 %1,1 %4,8 %5,5 %7,9 %0,86
  Prijaté preklady1,1 %1,6 %2,2 %1,9 %1,9 %-0,03
  Odchádzajúce preklady1,4 %2,0 %3,0 %2,6 %3,0 %0,40
  Plánovanosť23,5 %18,6 %29,4 %27,5 %35,5 %-0,99
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV10 1782 19426 63839 01016 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,216,70,22
  Počet lôžok2 558  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu108*146134157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu115156168153182 
  Operácie instabilít a deformít na chrbtici ***** 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti255 119 940 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám150,0 %83,2 %-1,71
  Tržby170 033 275  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-55 722 370  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku5 515 435  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-29,5 %-9,3 %-2,01
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti76,2 %65,3 %0,84
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií266 €1 086 €0,66
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,060,77-0,58
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií10,998,34-0,82