Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (2)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Fakultná nemocnica Trenčín

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610470
Adresa:Legionárska 28, 911 71 Trenčín zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fntn.sk
Web:www.fntn.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,891,662,742,202,320,67
  Správanie lekárov na oddelení1,681,171,941,731,880,95
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,901,482,362,032,090,34
  Správanie sestier na oddelení1,911,482,402,052,03-0,13
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,721,391,911,761,931,07
  Starostlivosť sestier na oddelení1,801,432,241,931,970,24
  Kvalita ubytovania na oddelení2,312,263,182,652,61-0,21
  Kvalita stravy na oddelení2,162,743,042,582,710,74
  Kvalita upratovania na oddelení1,961,912,792,282,18-0,50
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,791,392,081,861,970,73
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,711,302,191,862,061,26
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,861,572,622,132,210,56
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,871,742,582,142,190,43
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,531,532,211,63
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,062,062,440,82
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %1,5 %2,9 %2,5 %2,6 %0,37
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti2,4 %*8,1 %7,2 %8,9 %0,91
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,3 %*5,9 %5,4 %5,5 %0,02
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,0 %12,5 %9,4 %9,3 %12,2 %1,39
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,54
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch7,1 %*13,8 %8,7 %3,4 %-1,11
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,6 %0,8 %3,7 %3,1 %1,8 %-2,00
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,17
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,3 %0,5 %2,2 %2,1 %3,7 %0,69
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti36,4 %72,3 %54,1 %53,4 %51,5 %-0,08
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,1 %0,3 %0,3 %0,2 %-1,22
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,6 %19,0 %6,9 %7,6 %7,0 %-0,24
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní23,0 %20,6 %8,9 %12,0 %11,9 %-0,01
  Reoperovanosť5,8 %3,7 %4,3 %4,8 %3,3 %-1,51
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %27,3 %4,2 %4,7 %3,4 %-0,76
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,2 %0,5 %0,4 %0,6 % 
  Operovanosť81,5 %43,0 %63,4 %66,2 %77,5 %-2,15
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1031,187-1,20
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 8901 89121 20829 98936 410 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,05,46,46,26,2-0,04
  Točivosť pacienta18,8 %1,0 %4,9 %8,0 %7,9 %-0,01
  Prijaté preklady1,4 %2,2 %1,2 %1,3 %1,9 %-0,87
  Odchádzajúce preklady2,3 %2,6 %4,2 %3,6 %3,0 %-0,76
  Plánovanosť25,1 %14,9 %34,5 %31,2 %35,5 %-0,54
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4 6255558 11013 29016 122 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,716,70,82
  Počet lôžok839  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu6868157 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu8888182 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti21 589 036 €56 745 414 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám47,0 %83,2 %0,92
  Tržby45 890 904  €68 202 182  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-1 872 430  €-9 433 950  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 943 236  €3 120 801  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,2 %-9,3 %0,93
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti73,4 %65,3 %0,63
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 001 €1 086 €-0,74
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,670,770,22
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,008,341,35
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovNajlepšia pôrodnica roku 2013 - Prvé miesto v celkovom hodnotení