Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (2)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Fakultná nemocnica Trenčín

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00610470
Adresa:Legionárska 28, 911 71 Trenčín zobraziť na mape
E-mail:riaditel@fntn.sk
Web:www.fntn.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,861,762,592,172,11-0,42
  Správanie lekárov na oddelení1,611,542,291,901,85-0,35
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,701,622,482,042,040,03
  Správanie sestier na oddelení1,881,622,342,052,03-0,20
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,641,462,371,941,88-0,35
  Starostlivosť sestier na oddelení1,881,512,442,081,97-0,91
  Kvalita ubytovania na oddelení2,212,383,212,672,53-0,67
  Kvalita stravy na oddelení2,292,383,162,692,67-0,09
  Kvalita upratovania na oddelení1,941,842,642,232,09-0,70
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,761,592,442,041,94-0,59
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,671,682,361,972,000,16
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,981,702,612,222,17-0,30
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,791,812,772,222,15-0,61
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %0,7 %2,5 %2,1 %2,6 %0,82
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti8,3 %*11,7 %11,4 %9,3 %-0,75
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí10,5 %*3,1 %5,0 %3,7 %-0,69
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu5,3 %25,0 %12,8 %11,9 %13,4 %1,11
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu1,9 %*0,0 %0,5 %0,1 %-2,62
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch1,3 %*1,1 %3,6 %0,63
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,1 %2,1 %3,9 %3,4 %1,9 %-2,59
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,4 %1,3 %2,9 %2,7 %4,8 %0,72
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti31,0 %68,2 %55,5 %53,9 %49,8 %-0,16
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,1 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,86
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,7 %15,3 %7,2 %7,5 %6,7 %-0,31
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,7 %20,2 %9,0 %11,2 %11,3 %0,02
  Reoperovanosť6,2 %5,1 %2,9 %4,0 %3,1 %-0,96
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %0,0 %3,0 %2,2 %3,2 %0,75
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza2,3 %1,2 % 
  Operovanosť81,7 %25,6 %63,0 %64,3 %72,4 %-0,80
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0551,121-0,58
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 3361 89416 89425 12431 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,35,58,27,57,0-0,75
  Točivosť pacienta17,7 %2,6 %7,9 %10,1 %9,2 %-0,35
  Prijaté preklady1,4 %2,1 %1,3 %1,4 %1,9 %-0,61
  Odchádzajúce preklady1,7 %2,9 %5,0 %4,0 %3,3 %-0,69
  Plánovanosť12,0 %17,6 %13,8 %13,7 %22,2 %-1,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4 3715663 4358 37211 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,217,01,13
  Počet lôžok839839749  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP kolenného kĺbu**234 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti19 416 825 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám44,3 %70,8 %0,85
  Tržby43 877 825  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-4 881 148  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 899 135  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-6,8 %-8,9 %0,21
  Krátkodobé záväzky25 710 919  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky4 461  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti72,0 %63,1 %0,66
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 189 €794 €-1,72
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,800,52-0,73
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,577,830,77
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovNajlepšia pôrodnica roku 2013 - Prvé miesto v celkovom hodnotení