Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Detská chirurgia  (1)Detská dermatovenerológia  (1)Detská psychiatria  (1)Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy  (1)Neonatológia  (1)Pediatria  (2)Pediatrická anestéziológia  (2)Pediatrická hematológia a onkológia  (1)Pediatrická neurológia  (1)Pediatrická oftalmológia  (1)Pediatrická ortopédia  (2)Pediatrická otorinolaryngológia  (1)Pediatrická pneumológia a ftizeológia  (2)Pediatrická urológia  (1)Transplantačné  (1)

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Kategória:Detské fakultné nemocnice
IČO:00607231
Adresa:Limbová 1, 833 40 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@dfnsp.sk
Web:www.dfnsp.sk/2013/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,903,152,552,28-0,45
  Správanie lekárov na oddelení1,612,502,071,84-0,45
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,912,061,991,81-0,45
  Správanie sestier na oddelení1,523,252,422,22-0,45
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,482,441,981,79-0,45
  Starostlivosť sestier na oddelení1,482,782,161,97-0,43
  Kvalita ubytovania na oddelení3,093,573,342,97-0,43
  Kvalita stravy na oddelení2,873,463,182,93-0,45
  Kvalita upratovania na oddelení2,223,252,752,48-0,44
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,652,372,031,82-0,45
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,431,881,661,54-0,44
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,782,732,272,07-0,45
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,741,971,861,69-0,44
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,562,562,560,00
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,962,962,960,00
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,2 %0,6 %0,3 %0,3 %0,5 %0,79
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***11,1 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,1 %0,13
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,59
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,6 %12,1 %4,8 %5,6 %6,5 %0,72
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní19,8 %20,8 %9,2 %12,8 %13,6 %0,17
  Reoperovanosť5,1 %3,8 %6,1 %5,7 %4,7 %-0,60
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,0 %17,4 %1,8 %3,3 %3,1 %-0,17
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,6 % 
  Operovanosť**68,8 %68,2 %68,2 %0,00
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1351,178-0,33
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV4 9591 5329 93416 4259 679 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,34,54,34,34,90,62
  Točivosť pacienta6,7 %0,6 %4,3 %4,7 %5,5 %0,27
  Prijaté preklady2,0 %2,2 %1,7 %1,9 %2,7 %-0,88
  Odchádzajúce preklady0,7 %1,2 %1,2 %1,1 %1,5 %0,89
  Plánovanosť48,1 %42,0 %50,9 %49,3 %40,6 %0,66
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 5036564 9508 1093 790 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,213,1-0,17
  Počet lôžok373  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti43 165 049 €15 936 826 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám115,2 %77,1 %-0,82
  Tržby37 479 456  €20 683 664  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-7 995 333  €-3 112 521  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 090 382  €1 307 097  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-15,8 %-8,7 %-0,84
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti53,1 %63,9 %-1,36
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,653,790,06