Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)

Tetis, s.r.o., Dunajská Lužná

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:35840595
Adresa:Lipnická 56, 900 42 Dunajská Lužná zobraziť na mape
E-mail:info@tetis.sk
Web:www.tetis.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,53*
  Správanie lekárov na oddelení**1,27*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,39*
  Správanie sestier na oddelení**1,38*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,32*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,33*
  Kvalita ubytovania na oddelení**1,66*
  Kvalita stravy na oddelení**1,80*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,51*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,35*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,40*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,50*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,72*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,34
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní2,4 %0,0 %0,7 %3,8 %0,40
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní5,3 %11,1 %5,8 %6,0 %7,8 %0,22
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV209666899642 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,58,57,77,710,00,39
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,7 %1,01
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,5 %-0,69
  Odchádzajúce preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,9 %0,34
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %69,3 %1,06
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV0000491 
  Počet lôžok35  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €777 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,260,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,550,70