Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGynekológia a pôrodníctvoJednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencovJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS internáJIS metabolickáJIS neurologickáJIS popáleninováKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPlastická chirurgiaPopáleninovéRádiológiaReumatológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Kategória:Všeobecné nemocnice
Počet lôžok:375
IČO:36168165
Adresa:Lúčna 57, 040 15 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nemocnicasaca.sk
Web:www.nemocnicasaca.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,551,472,231,802,081,40
  Správanie lekárov na oddelení1,361,301,991,591,821,09
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,571,552,111,782,021,15
  Správanie sestier na oddelení1,481,452,211,761,991,07
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,431,402,131,701,860,81
  Starostlivosť sestier na oddelení1,531,402,211,781,960,79
  Kvalita ubytovania na oddelení1,631,352,211,832,441,62
  Kvalita stravy na oddelení1,731,652,702,102,571,93
  Kvalita upratovania na oddelení1,421,201,941,602,011,52
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,471,402,051,691,951,29
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,571,452,271,831,970,70
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,701,752,341,952,161,01
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,711,702,542,032,190,84
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,132,132,510,79
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,232,232,19-0,08
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**114111177 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu*94118113206 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,0 %0,9 %1,1 %1,1 %3,2 %0,94
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti5,0 %14,3 %10,4 %12,3 %0,29
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %**0,0 %4,7 %0,96
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,9 %0,0 %9,0 %8,3 %13,6 %0,58
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu1,1 %*0,0 %0,6 %0,4 %-0,03
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,8 %*1,4 %1,0 %2,5 %1,00
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,3 %2,8 %15,5 %4,8 %11,1 %0,43
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti22,9 %63,8 %31,8 %42,8 %0,64
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,5 %0,4 %0,8 %0,60
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní20,1 %11,0 %13,4 %16,5 %10,9 %-1,72
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,0 %14,3 %15,9 %18,8 %14,4 %-1,32
  Reoperovanosť4,3 %*2,3 %3,6 %9,1 %0,93
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %0,0 %0,0 %2,2 %0,46
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,46
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %-0,39
  Operovanosť69,5 %0,2 %32,1 %43,7 %59,1 %-1,07
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 1442 0445 63815 8268 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,84,36,75,66,40,18
  Točivosť pacienta11,8 %15,6 %11,9 %12,4 %8,3 %-0,75
  Prijaté preklady0,5 %1,0 %0,6 %1,4 %-0,23
  Odchádzajúce preklady0,6 %1,8 %1,4 %1,1 %2,7 %1,03
  Plánovanosť27,2 %25,2 %19,5 %24,3 %20,1 %0,23
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 4903331 2854 1081 914 
  Počet lôžok371379  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti304 833 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám1,0 %16,1 %0,34
  Tržby29 420 829  €11 626 377  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 388 085  €34 172  € 
  Odpisy dlhodobého majetku614 243  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje10,2 %4,0 %0,75
  Krátkodobé záväzky5 080 032  €3 714 400  € 
  Dlhodobé záväzky7 770  €142 387  € 
  Bankové úvery a výpomoci1 766 809  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti30,6 %38,7 %-0,57
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 580 €3 776 €0,32
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,262,020,29
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,426,250,28
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazMUDr. Igor Milichovský
 Top lekár - finalistiMUDr. Ivan Veme
MUDr. Katarína Drotárová
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
MUDr. Štefan Mucha
 Top lekár - ostatní nominovaníMUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
MUDr. Ján Slávik
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
MUDr. Tatiana Muchová, PhD.
 Sestra roka - finalistiHelena Kapturová
 Sestra roka - ostatní nominovaníGalina Ačaiová