Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS popáleninová  (1)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Onkológia v chirurgii  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Plastická chirurgia  (1)Popáleninové  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36168165
Adresa:Lúčna 57, 040 15 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nemocnicasaca.sk
Web:www.nemocnicasaca.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,651,272,661,922,170,72
  Správanie lekárov na oddelení1,521,152,091,651,770,42
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,721,352,181,821,970,57
  Správanie sestier na oddelení1,591,312,471,831,900,26
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,581,122,241,731,800,28
  Starostlivosť sestier na oddelení1,621,312,421,841,870,14
  Kvalita ubytovania na oddelení1,691,152,561,902,311,00
  Kvalita stravy na oddelení1,911,652,452,052,481,26
  Kvalita upratovania na oddelení1,551,122,051,661,950,92
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,561,122,151,691,890,69
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,681,272,121,761,940,61
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,671,272,591,912,110,68
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,731,382,541,942,120,66
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,052,052,200,27
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,052,052,420,62
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,6 %1,4 %1,3 %1,5 %3,2 %0,47
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,5 %*4,3 %6,5 %11,8 %0,39
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí10,5 %*0,0 %5,9 %4,6 %-0,33
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,2 %7,7 %0,8 %5,8 %12,8 %0,50
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,0 %*0,9 %1,0 %2,0 %0,91
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,0 %1,5 %1,8 %1,8 %5,4 %1,20
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti55,0 %64,6 %65,2 %60,8 %36,8 %-1,34
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,1 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,20
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,7 %5,3 %10,0 %7,8 %6,5 %-0,59
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní27,5 %7,7 %11,0 %18,6 %11,8 %-1,98
  Reoperovanosť2,7 %*1,6 %2,3 %2,7 %0,37
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*0,0 %2,6 %3,0 %0,19
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,8 %0,4 %0,3 % 
  Operovanosť70,6 %0,1 %36,7 %45,1 %58,5 %-1,04
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0310,9750,30
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 4801 9207 54617 9469 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,85,14,84,85,80,39
  Točivosť pacienta28,4 %1,4 %6,7 %16,6 %8,2 %-2,17
  Prijaté preklady0,6 %1,3 %1,4 %1,0 %2,2 %-0,11
  Odchádzajúce preklady1,1 %1,5 %1,7 %1,4 %3,0 %1,23
  Plánovanosť27,0 %27,6 %41,0 %33,0 %26,9 %0,35
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3 8041063 5017 4112 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,916,1-0,27
  Počet lôžok369  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu7979102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu7676121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti74 749 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,2 %14,8 %0,44
  Tržby33 169 018  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení2 073 634  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku936 736  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje9,1 %4,2 %0,52
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti69,0 %51,8 %1,07
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 114 €762 €-0,28
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,560,760,19
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,905,140,18