Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Radiačná onkológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Forlife n.o., Všeobecná nemocnica Komárno

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37970933
Adresa:Mederčská 39, 945 05 Komárno zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@forlife.sk
Web:www.forlife.sk/index.html
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,901,932,312,042,050,01
  Správanie lekárov na oddelení1,711,641,961,791,79-0,01
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,801,912,171,931,980,19
  Správanie sestier na oddelení1,811,642,201,941,970,14
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,811,642,101,901,83-0,27
  Starostlivosť sestier na oddelení1,701,642,001,801,940,53
  Kvalita ubytovania na oddelení2,262,552,932,512,36-0,34
  Kvalita stravy na oddelení2,252,363,092,542,51-0,12
  Kvalita upratovania na oddelení1,982,362,382,141,98-0,49
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,811,822,382,001,93-0,28
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,851,642,001,891,960,29
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,931,912,071,972,140,58
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,902,092,432,092,160,30
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková4,1 %2,6 %6,5 %4,9 %3,0 %-0,68
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti13,3 %*9,9 %11,3 %12,2 %0,12
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí3,6 %*10,8 %6,0 %4,8 %-0,25
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,6 %19,0 %13,6 %12,9 %12,2 %-0,05
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,1 %0,5 %3,5 %2,5 %2,0 %-0,04
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,2 %11,1 %11,0 %8,8 %5,8 %-0,57
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti23,6 %29,6 %28,5 %26,3 %35,3 %0,47
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,0 %0,1 %0,2 %0,2 %0,11
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,7 %18,5 %5,0 %6,7 %6,3 %-0,16
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,8 %20,3 %7,4 %15,4 %11,3 %-1,06
  Reoperovanosť2,7 %0,5 %2,8 %2,6 %2,6 %0,01
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,7 %0,0 %3,8 %2,9 %3,1 %0,05
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,0 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %0,6 % 
  Operovanosť74,5 %44,4 %71,5 %70,1 %56,9 %1,07
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0130,9020,57
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 6521 1064 73212 4908 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,05,65,96,50,22
  Točivosť pacienta13,1 %1,8 %11,5 %9,4 %-0,37
  Prijaté preklady1,4 %1,2 %1,5 %1,4 %2,4 %-0,12
  Odchádzajúce preklady1,0 %1,3 %1,0 %2,7 %0,96
  Plánovanosť12,3 %8,0 %11,7 %12,5 %-0,05
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 4642938183 5751 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,115,8-0,12
  Počet lôžok408368368  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 286 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby17 132 022  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení290 027  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku255 461  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,2 %4,0 %-0,14
  Krátkodobé záväzky2 169 922  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky98 386  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti39,5 %44,7 %-0,34
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,405,800,68