Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS pediatrická  (1)Medicína drogových závislostí  (1)Neonatológia  (1)Paliatívna medicína  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:00634891
Adresa:Mieru 16, 028 01 Trstená zobraziť na mape
E-mail:nsp@nsptrstena.sk
Web:www.nsptrstena.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,67*2,642,022,170,43
  Správanie lekárov na oddelení1,40*2,101,651,770,40
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,68*2,381,891,970,30
  Správanie sestier na oddelení1,53*2,291,831,900,28
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,51*2,101,711,800,35
  Starostlivosť sestier na oddelení1,45*2,251,761,870,41
  Kvalita ubytovania na oddelení2,08*2,672,272,310,10
  Kvalita stravy na oddelení2,34*2,732,472,480,03
  Kvalita upratovania na oddelení1,66*2,601,991,95-0,14
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,55*2,201,781,890,37
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,52*2,151,721,940,77
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,64*2,451,972,110,47
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,69*2,451,952,120,62
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,641,642,201,04
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,641,642,421,32
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %1,0 %2,0 %1,9 %3,2 %0,37
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*10,2 %12,7 %11,8 %-0,07
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**6,2 %5,7 %4,6 %-0,29
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**12,8 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch***7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,1 %0,7 %1,1 %1,1 %2,0 %0,81
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,7 %0,0 %2,0 %1,9 %5,4 %1,17
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti6,8 %3,8 %36,5 %34,9 %36,8 %0,11
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %0,04
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,7 %23,5 %5,9 %6,0 %6,5 %0,22
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní11,1 %26,1 %8,4 %8,7 %11,8 %0,89
  Reoperovanosť1,4 %0,7 %1,1 %1,2 %2,7 %1,27
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,9 %1,5 %3,0 %0,78
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť77,5 %69,6 %72,0 %72,5 %58,5 %1,09
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8650,975-0,59
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 0914538 71610 2609 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,85,15,55,55,80,12
  Točivosť pacienta5,0 %1,1 %4,0 %4,0 %8,2 %1,09
  Prijaté preklady0,7 %0,2 %1,3 %1,2 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady1,5 %2,6 %3,2 %3,0 %3,0 %0,03
  Plánovanosť9,9 %5,5 %23,8 %21,6 %26,9 %-0,31
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4371663 3733 9762 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)20,716,1-1,64
  Počet lôžok272  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti578 907 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám4,5 %14,8 %0,31
  Tržby12 896 426  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-108 707  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku522 514  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,2 %4,2 %-0,11
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti63,5 %51,8 %0,73
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,905,140,18
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovCena Antona Neuwirtha za ochranu života pre gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
  Ďalšie úspechy či silné stránkyKaždoročné organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií v oblasti gynekológie a pôrodníctva za účasti popredných odborníkov z EÚ pod hlavičkou SGPS.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiGynekológia a pôrodníctvo Psychiatria - liečba závislostí Ambulantná kardiológia