Zoznam odborností

ChirurgiaDlhodobo chorýchGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS úrazováOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPlastická chirurgiaUrológia

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice

Kategória:Iné zariadenia (resp. hodiace sa do viacerých kategórií)
IČO:36601578
Adresa:Murgašova 1, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariatrn@lvn.sk
Web:www.lvn.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,672,532,21-1,42
  Správanie lekárov na oddelení1,562,031,86-1,50
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,562,332,05-1,19
  Správanie sestier na oddelení1,632,812,37-1,40
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,702,372,12-1,21
  Starostlivosť sestier na oddelení1,562,612,22-1,25
  Kvalita ubytovania na oddelení1,772,612,30-1,51
  Kvalita stravy na oddelení1,892,442,24-1,51
  Kvalita upratovania na oddelení1,592,372,08-1,35
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,622,482,16-1,42
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,562,552,18-1,50
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,702,982,51-1,45
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,962,812,50-1,35
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,962,96-0,99
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,962,96-0,99
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,9 %2,9 %5,9 %5,3 %-0,03
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*30,8 %23,5 %-1,82
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu*10,0 %11,1 %0,12
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu***
  Úmrtnosť po operačných výkonoch***
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní6,7 %*4,6 %5,0 %-0,05
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní10,6 %*8,4 %8,8 %0,00
  Reoperovanosť1,7 %1,7 %0,00
  Dekubity (preležaniny)0,5 %0,0 %0,6 %0,5 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,7 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV229381 1961 463 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)14,511,513,0-0,19
  Točivosť pacienta6,9 %2,6 %6,3 %-2,11
  Prijaté preklady6,5 %13,2 %7,4 %-0,84
  Odchádzajúce preklady3,0 %2,6 %3,0 %-0,03
  Plánovanosť50,6 %10,5 %45,0 %0,08
  Počet lôžok7070  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti174 002 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje