Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Reumatológia  (2)

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:00165271
Adresa:Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:nurch@nurch.sk
Web:www.nurch.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,60*2,251,901,53-1,63
  Správanie lekárov na oddelení1,29*1,481,381,27-0,62
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,44*1,601,531,39-0,76
  Správanie sestier na oddelení1,39*1,861,611,38-1,05
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,37*1,481,431,32-0,63
  Starostlivosť sestier na oddelení1,36*1,481,431,33-0,63
  Kvalita ubytovania na oddelení2,10*2,882,431,66-1,94
  Kvalita stravy na oddelení2,08*2,632,341,80-1,36
  Kvalita upratovania na oddelení1,66*2,381,971,51-1,41
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,51*1,911,701,35-1,80
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,45*1,661,561,40-0,77
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,69*1,961,821,50-1,17
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,92*2,632,241,72-1,94
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,541,541,42-0,34
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,541,541,39-0,33
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,34
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**2,4 %*
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch***1,1 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní2,0 %0,1 %0,5 %3,8 %0,42
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní5,9 %7,7 %1,2 %2,3 %7,8 %0,66
  Reoperovanosť***2,3 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9881,082-0,23
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5881612 0082 7572 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)11,210,311,511,310,0-0,21
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,7 %1,01
  Prijaté preklady0,7 %1,2 %0,5 %0,6 %4,5 %-0,60
  Odchádzajúce preklady0,2 %0,6 %0,7 %0,6 %1,9 %0,24
  Plánovanosť99,8 %100,0 %99,5 %99,6 %69,3 %1,05
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV104142491 
  Počet lôžok110  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €777 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,260,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,631,55-0,94
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovV r. 2014 udelil prezident SR štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prof. MUDr. J Rovenskému DrSc, FRCP za celoživotnú vedeckú prácu
Lekári NÚRCH sú vo výboroch Európskej ligy proti reumatizmu (prof. J. Rovenský, MUDr. Raffayová – Grappa, MUDr. M. Žlnay ASAS)
V NURCH Piešťany pracujú viacerí členovia výboru slovenskej reumatologickej spoločnosti (SRS) (prof. Rovenský, prof. Rybár, doc. Lukáč, MUDr. Masaryk, MUDr. Mičeková, MUDr. D. Žlnay),
V NÚRCH Piešťany pracuje krajský reumatológ (MUDr. D. Žlnay) i hlavný odborník pre reumatológiu (prof. MUDr. J. Rovenský).
V r. 2014 bola udelená cena za najlepšiu publikáciu MUDr. Lukáčovej.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyLekári NÚRCH sú poprední odborníci v odbore reumatológia, svoje poznatky a skúsenosti pravidelne prezentujú vo forme prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach a školiacich akciách SZU. Na týchto podujatiach majú aj vyžiadané prenášky. Lekári NÚRCHa sa podieľajú na organizácii významných domácich aj medzinárodných odborných reumatologických podujatí ako sú Slovensko-české reumatologické zjazdy, Stredoeurópske reumatologické zjazdy, Jarné reumatologické semináre, Predvianočné Siťajove reumatologické sympóziá, krajské reumatologické semináre, školiace akcie SZU. Taktiež prednášajú prednášky s reumatologickými témami aj na podujatiach iných medicínskych odborov, akú sú interná medicína, dermatológia, ortopédia, gastroenterológia, imunológia a iné. Lekári NURCH prednášajú na pregraduálne na Univerzitách a lekárskych fakultách, SZU v SR reumatologickú problematiku, študentom a zdravotníkom. Prednášajú aj v rámci postgraduálnej prípravy študentom
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiNURCH je špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou, jediné lôžkové reumatologické zariadenie v SR, koncové zdravotnícke zariadenie špecializované na diagnostiku a liečbu chorôb pohybového aparátu. Pacientom s chorobami pohybového aparátu postkytuje komplexnú starostlivosť: diagnostiku, medikamentóznu a pohybovú liečbu. Vykonáva komplexnú diagnostiku chorôb pohybového aparátu, konziliárne reumatologické vyšetrenia zamerané na diagnostiku hodnotenie aktivity a liečbu pre pacientov odosielaných reumatológmi, inými odbornými lekármi a inými zdravotníckymi zariadeniami (oddelenia nemocníc, univerzitné kliniky). NURCH je zapojený do riešenia v rámci 7.rámcoveho programu v oblasti liečby alkaptonúrie a ochronózy v projekte SONIA 2 - jedná sa o medzinárodnú multicentrickú, randomizovanú štúdiu v spolupráci s Univerzitou v Liverpool UK. Hlavným skúšajúcim je Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP . NURCH participuje aj na riešení v rámci výskumnej úlohy-liečba SLE (systémový lupus erytematodes) EULAR