Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Reumatológia  (2)

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:00165271
Adresa:Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:nurch@nurch.sk
Web:www.nurch.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,46*2,021,621,46-0,83
  Správanie lekárov na oddelení1,18*1,221,201,260,38
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,34*1,841,481,40-0,33
  Správanie sestier na oddelení1,21*1,681,341,370,08
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,20*1,421,261,300,25
  Starostlivosť sestier na oddelení1,17*1,601,291,360,33
  Kvalita ubytovania na oddelení2,03*3,002,311,61-1,85
  Kvalita stravy na oddelení2,01*3,082,341,85-1,33
  Kvalita upratovania na oddelení1,58*2,531,821,47-1,27
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,681,391,33-0,32
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,36*1,511,411,38-0,13
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,44*2,111,631,50-0,50
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,69*2,531,941,67-0,89
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,29
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch***1,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,07
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní2,1 %0,0 %0,5 %3,9 %0,59
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní5,1 %8,3 %1,7 %2,5 %7,7 %0,66
  Reoperovanosť***1,9 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,6 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9761,015-0,09
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5681331 9112 6121 845 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)11,310,011,511,411,3-0,01
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,0 %0,62
  Prijaté preklady0,2 %0,0 %0,4 %0,3 %4,8 %-0,72
  Odchádzajúce preklady0,5 %0,8 %0,7 %0,7 %2,1 %0,85
  Plánovanosť99,8 %100,0 %99,7 %99,7 %59,1 %1,33
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3003372 
  Počet lôžok115110110  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €542 €0,04
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,270,04
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,900,19
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovV r. 2014 udelil prezident SR štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prof. MUDr. J Rovenskému DrSc, FRCP za celoživotnú vedeckú prácu
Lekári NÚRCH sú vo výboroch Európskej ligy proti reumatizmu (prof. J. Rovenský, MUDr. Raffayová – Grappa, MUDr. M. Žlnay ASAS)
V NURCH Piešťany pracujú viacerí členovia výboru slovenskej reumatologickej spoločnosti (SRS) (prof. Rovenský, prof. Rybár, doc. Lukáč, MUDr. Masaryk, MUDr. Mičeková, MUDr. D. Žlnay),
V NÚRCH Piešťany pracuje krajský reumatológ (MUDr. D. Žlnay) i hlavný odborník pre reumatológiu (prof. MUDr. J. Rovenský).
V r. 2014 bola udelená cena za najlepšiu publikáciu MUDr. Lukáčovej.
  Ďalšie úspechy či silné stránkyLekári NÚRCH sú poprední odborníci v odbore reumatológia, svoje poznatky a skúsenosti pravidelne prezentujú vo forme prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach a školiacich akciách SZU. Na týchto podujatiach majú aj vyžiadané prenášky. Lekári NÚRCHa sa podieľajú na organizácii významných domácich aj medzinárodných odborných reumatologických podujatí ako sú Slovensko-české reumatologické zjazdy, Stredoeurópske reumatologické zjazdy, Jarné reumatologické semináre, Predvianočné Siťajove reumatologické sympóziá, krajské reumatologické semináre, školiace akcie SZU. Taktiež prednášajú prednášky s reumatologickými témami aj na podujatiach iných medicínskych odborov, akú sú interná medicína, dermatológia, ortopédia, gastroenterológia, imunológia a iné. Lekári NURCH prednášajú na pregraduálne na Univerzitách a lekárskych fakultách, SZU v SR reumatologickú problematiku, študentom a zdravotníkom. Prednášajú aj v rámci postgraduálnej prípravy študentom
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiNURCH je špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou, jediné lôžkové reumatologické zariadenie v SR, koncové zdravotnícke zariadenie špecializované na diagnostiku a liečbu chorôb pohybového aparátu. Pacientom s chorobami pohybového aparátu postkytuje komplexnú starostlivosť: diagnostiku, medikamentóznu a pohybovú liečbu. Vykonáva komplexnú diagnostiku chorôb pohybového aparátu, konziliárne reumatologické vyšetrenia zamerané na diagnostiku hodnotenie aktivity a liečbu pre pacientov odosielaných reumatológmi, inými odbornými lekármi a inými zdravotníckymi zariadeniami (oddelenia nemocníc, univerzitné kliniky). NURCH je zapojený do riešenia v rámci 7.rámcoveho programu v oblasti liečby alkaptonúrie a ochronózy v projekte SONIA 2 - jedná sa o medzinárodnú multicentrickú, randomizovanú štúdiu v spolupráci s Univerzitou v Liverpool UK. Hlavným skúšajúcim je Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP . NURCH participuje aj na riešení v rámci výskumnej úlohy-liečba SLE (systémový lupus erytematodes) EULAR