Zoznam odborností

Klinická onkológiaPediatriaReumatológiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:00165271
Adresa:Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany zobraziť na mape
E-mail:nurch@nurch.sk
Web:www.nurch.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,46*2,021,621,46-0,83
  Správanie lekárov na oddelení1,18*1,221,201,260,38
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,34*1,841,481,40-0,33
  Správanie sestier na oddelení1,21*1,681,341,370,08
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,20*1,421,261,300,25
  Starostlivosť sestier na oddelení1,17*1,601,291,360,33
  Kvalita ubytovania na oddelení2,03*3,002,311,61-1,85
  Kvalita stravy na oddelení2,01*3,082,341,85-1,33
  Kvalita upratovania na oddelení1,58*2,531,821,47-1,27
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,681,391,33-0,32
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,36*1,511,411,38-0,13
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,44*2,111,631,50-0,50
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,69*2,531,941,67-0,89
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,29
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch***1,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,56
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní1,9 %0,0 %0,4 %6,3 %0,57
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní5,1 %8,3 %3,8 %4,2 %12,5 %0,72
  Reoperovanosť***3,9 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV5681331 9112 6121 845 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)11,310,011,511,411,3-0,01
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,0 %0,62
  Prijaté preklady0,2 %0,0 %0,4 %0,3 %4,8 %-0,72
  Odchádzajúce preklady0,5 %0,8 %0,7 %0,7 %2,1 %0,85
  Plánovanosť99,8 %100,0 %99,7 %99,7 %59,1 %1,33
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV3003372 
  Počet lôžok115110110  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €542 €0,04
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,270,04
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,900,19
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Získané ocenenia za ostatných 5 rokovV r. 2014 udelil prezident SR štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prof. MUDr. J Rovenskému DrSc, FRCP za celoživotnú vedeckú prácu
Lekári NÚRCH sú vo výboroch Európskej ligy proti reumatizmu (prof. J. Rovenský, MUDr. Raffayová – Grappa, MUDr. M. Žlnay ASAS)
V NURCH Piešťany pracujú viacerí členovia výboru slovenskej reumatologickej spoločnosti (SRS) (prof. Rovenský, prof. Rybár, doc. Lukáč, MUDr. Masaryk, MUDr. Mičeková, MUDr. D. Žlnay),
V NÚRCH Piešťany pracuje krajský reumatológ (MUDr. D. Žlnay) i hlavný odborník pre reumatológiu (prof. MUDr. J. Rovenský).
V r. 2014 bola udelená cena za najlepšiu publikáciu MUDr. Lukáčovej.
 Ďalšie úspechy či silné stránkyLekári NÚRCH sú poprední odborníci v odbore reumatológia, svoje poznatky a skúsenosti pravidelne prezentujú vo forme prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach a školiacich akciách SZU. Na týchto podujatiach majú aj vyžiadané prenášky. Lekári NÚRCHa sa podieľajú na organizácii významných domácich aj medzinárodných odborných reumatologických podujatí ako sú Slovensko-české reumatologické zjazdy, Stredoeurópske reumatologické zjazdy, Jarné reumatologické semináre, Predvianočné Siťajove reumatologické sympóziá, krajské reumatologické semináre, školiace akcie SZU. Taktiež prednášajú prednášky s reumatologickými témami aj na podujatiach iných medicínskych odborov, akú sú interná medicína, dermatológia, ortopédia, gastroenterológia, imunológia a iné. Lekári NURCH prednášajú na pregraduálne na Univerzitách a lekárskych fakultách, SZU v SR reumatologickú problematiku, študentom a zdravotníkom. Prednášajú aj v rámci postgraduálnej prípravy študentom
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiNURCH je špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou, jediné lôžkové reumatologické zariadenie v SR, koncové zdravotnícke zariadenie špecializované na diagnostiku a liečbu chorôb pohybového aparátu. Pacientom s chorobami pohybového aparátu postkytuje komplexnú starostlivosť: diagnostiku, medikamentóznu a pohybovú liečbu. Vykonáva komplexnú diagnostiku chorôb pohybového aparátu, konziliárne reumatologické vyšetrenia zamerané na diagnostiku hodnotenie aktivity a liečbu pre pacientov odosielaných reumatológmi, inými odbornými lekármi a inými zdravotníckymi zariadeniami (oddelenia nemocníc, univerzitné kliniky). NURCH je zapojený do riešenia v rámci 7.rámcoveho programu v oblasti liečby alkaptonúrie a ochronózy v projekte SONIA 2 - jedná sa o medzinárodnú multicentrickú, randomizovanú štúdiu v spolupráci s Univerzitou v Liverpool UK. Hlavným skúšajúcim je Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP . NURCH participuje aj na riešení v rámci výskumnej úlohy-liečba SLE (systémový lupus erytematodes) EULAR
 Zákroky s najväčšími odborníkmi1.Špecializovaná reumatologická starostlivosť V NÚRCH Piešťany sú špecializovaní reumatológovia – odborníci zameraní na jednotlivé zápalové reumatické choroby, choroby kostí a iné ochorenia pohybového aparátu: Systémové choroby spojiva (doc. J. Lukáč, Dr. A. Tuchyňová, Dr. F. Máliš) Psoriatickú artritídu (Dr. Raffayová) Ankylozujúcu spondylitídu (Dr. D. Žlnay, Dr. M. Žlnay), Osteológiu (Dr. P.Masaryk, Dr. Letkovská) Sjogrenov syndróm (prim. Dr. Mičeková) Metabolické choroby reumatické choroby (Dr. Kovalančík) Reumatické choroby detského veku (Dr. E. Vrtíková, Dr. E. Košková) Reumatoidná artritída (prof. Rybár, Dr. O. Lukáčová a iní). Títo reumatológovia poskytujú špecializované konziliárne služby reumatológom a iným odborným lekárom v celej Slovenskej republike, dlhodobe sledujú a liečia pacientov s uvedenými diagnózami a odporúčajú liečbu pre týchto chorých buď formou ambulantných vyšetrení alebo hospitalizácie. 2.Biologická liečba NÚRCH Piešťany poskytuje konziliárne vyšetrenia so zameraním na posúdenie a indikovanie biologickej liečby pri zápalových reumatických chorobách Zároveň je v NÚRCH najväčšie oddelenie na podávanie biologickej liečby (vedúca prim. Dr. Mičeková). V NÚRCH Piešťany bola ako v prvom zdravotníckom zariadení zavedená biologická liečba reumatických chorôb a dlhodobo tu je najväčší počet pacientov so zápalovými reumatickými chorobami na biologickej liečbe (prof. Rybár. Dr. O. Lukáčová, a ostatní). 3.Fyzioterapia Komplexná balneorehabilitačná a fyzikálna liečba je špecifická v tom že je zameraná na zápalové a nezápalové reumatické choroby – systémové choroby spojiva, séronegatívne spondyloartritídy, reumatické choroby detského veku. Fyzioterapiu špecializovanú na pohybovú a fyzikálnu liečbu tejto skupiny reumatických chorôb sa v iných zdravoníckych zariadeniach nenachádza. O rehabilitačnej lieče rozhoduje lekár fyziater, realizuje ju skupina 11 fyzioterapeutov. . 4.Špecializované vyšetrenia V diagnostike reumatických chorôb sa v NURCH využíva: ultrasonografia štruktúr pohybového aparátu, rádiodiagnostika a denzitometria, kapilaroskopia, gastrofibroskopia, ultrasonografia orgánov brušnej dutiny, funkčné vyšetrenie pľúc vrátane difúznej kapacity pre CO, echokardiografia, Súčasťou diagnostiky a liečby je punkcia kĺbovej tekutiny, jej analýza a intraartikulárne instilácie. Odber bioptických vzoriek na histopatologické vyšetrenie sa využíva v diagnostike Vaskulitídy, systémového lupus erythematsus, Sjogrenovho syndrómu, myozitíd, Zároveň sa v NURCH Piešťany vykonávajú reumoortopedické zákroky na malých kĺboch končatín. 5.Vyšetrenie autoprotilátok Vyšetrenie autoprotilátok slúži na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku systémových chorôb spojiva, posúdenie ich aktivity a progresie a liečby. Na konziliárne vyšetrenie do NÚRCH sú odosielaní pacienti, u ktorých sa v spádových zdravotníckych zariadeniach zistila pozitivita orgánovonešpecifických autoprotilátok na overenie výsledku imunologických vyšetrení a interpretáciu (diagnostiku) uvedených testov. Osteomarkery a denzitometrické vyšetrenie sa využíva na diagnostiku a liečbu osteoporózy a iných metabolických chorôb kostí.
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazProf. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
 Top lekár - finalistiMUDr. Alena Tuchyňová
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.
MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.
MUDr. Daniel Žlnay, CSc.
MUDr. Elena Košková, PhD.
MUDr. Helena Raffayová, PhD.