Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)JIS interná  (1)Klinická onkológia  (1)Paliatívna medicína  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:31386563
Adresa:Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:psikulaj@milosrdni.sk, fspacek@milosrdni.sk
Web:www.milosrdni.eu/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,42*1,901,712,171,36
  Správanie lekárov na oddelení1,29*1,321,331,771,56
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,41*1,671,571,971,49
  Správanie sestier na oddelení1,37*1,671,561,901,28
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,35*1,461,431,801,39
  Starostlivosť sestier na oddelení1,37*1,631,531,871,26
  Kvalita ubytovania na oddelení1,40*1,971,752,311,34
  Kvalita stravy na oddelení1,56*2,322,012,481,37
  Kvalita upratovania na oddelení1,49*1,901,721,950,72
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,34*1,421,411,891,65
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,46*1,671,611,941,14
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,55*1,861,742,111,23
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,50*1,861,732,121,47
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,002,202,24
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,001,002,422,40
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,3 %0,0 %3,1 %3,1 %3,2 %0,04
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti***11,8 %*
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*0,0 %0,0 %4,6 %1,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu****12,8 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %0,0 %0,5 %0,5 %2,0 %1,35
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti**5,6 %4,8 %5,4 %0,20
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti**38,9 %38,1 %36,8 %-0,07
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,4 %*6,4 %7,0 %6,5 %-0,23
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,3 %*9,3 %12,4 %11,8 %-0,17
  Reoperovanosť0,4 %0,0 %2,4 %1,9 %2,7 %0,69
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)*5,3 %5,0 %3,0 %-1,09
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,4 %0,3 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,4 %1,0 %0,3 % 
  Operovanosť85,3 %81,5 %80,7 %81,6 %58,5 %1,81
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1970,9751,20
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV711903 3114 1129 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,95,06,86,65,8-0,30
  Točivosť pacienta15,9 %0,0 %11,1 %11,8 %8,2 %-0,92
  Prijaté preklady1,5 %1,1 %2,9 %2,6 %2,2 %0,03
  Odchádzajúce preklady0,7 %3,3 %0,3 %0,4 %3,0 %1,96
  Plánovanosť42,1 %46,7 %32,1 %34,1 %26,9 %0,41
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV291451 0401 3762 842 
  Počet lôžok130  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti197 943 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám1,7 %14,8 %0,40
  Tržby11 857 705  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-567  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku125 168  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje1,1 %4,2 %-0,35
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti46,6 %51,8 %-0,32
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,865,140,04