Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)JIS interná  (1)Klinická onkológia  (1)Paliatívna medicína  (1)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:31386563
Adresa:Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:psikulaj@milosrdni.sk, fspacek@milosrdni.sk
Web:www.milosrdni.eu/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,40*1,871,662,051,53
  Správanie lekárov na oddelení1,29*1,621,461,791,41
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,37*1,861,651,981,24
  Správanie sestier na oddelení1,30*1,941,651,971,24
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,33*1,581,471,831,55
  Starostlivosť sestier na oddelení1,29*1,801,561,941,42
  Kvalita ubytovania na oddelení1,38*1,831,632,361,74
  Kvalita stravy na oddelení1,77*2,332,072,511,44
  Kvalita upratovania na oddelení1,47*1,681,581,981,21
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,30*1,741,551,931,40
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,38*1,771,611,961,41
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,45*2,181,852,141,01
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,49*2,141,842,161,44
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,4 %2,0 %3,2 %3,2 %3,0 %-0,08
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí***10,0 %4,8 %-1,07
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**0,0 %12,2 %0,91
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,1 %5,6 %0,7 %0,9 %2,0 %0,08
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti**5,8 %*
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti**35,3 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,82
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,2 %*4,1 %5,4 %6,3 %0,33
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní27,8 %30,0 %7,1 %11,3 %11,3 %0,00
  Reoperovanosť2,2 %0,0 %1,5 %1,6 %2,6 %0,14
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %0,0 %3,1 %0,68
  Dekubity (preležaniny)0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza2,0 %0,6 % 
  Operovanosť83,0 %20,0 %83,3 %79,9 %56,9 %1,87
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,1050,9021,05
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV7581482 6033 5098 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,15,98,17,86,5-0,49
  Točivosť pacienta19,9 %2,0 %16,1 %16,4 %9,4 %-1,24
  Prijaté preklady1,1 %0,7 %4,3 %3,5 %2,4 %0,12
  Odchádzajúce preklady0,8 %3,4 %0,0 %0,3 %2,7 %1,37
  Plánovanosť13,1 %52,0 %9,9 %12,3 %12,5 %-0,01
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV302763317091 708 
  Počet lôžok119122115  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %13,3 %0,47
  Tržby11 711 218  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-18 605  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku118 211  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,9 %4,0 %-0,50
  Krátkodobé záväzky1 699 114  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky513 095  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti46,6 %44,7 %0,13
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií9 974 €1 387 €-3,90
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,850,86-1,54
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,801,15