Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Paliatívna medicína  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:00610411
Adresa:Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nemocnicapb.sk
Web:www.nemocnicapb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,641,663,102,102,170,21
  Správanie lekárov na oddelení1,401,192,241,641,770,44
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,611,562,791,971,97-0,00
  Správanie sestier na oddelení1,481,562,481,801,900,38
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,411,312,511,741,800,21
  Starostlivosť sestier na oddelení1,491,312,611,821,870,18
  Kvalita ubytovania na oddelení2,062,693,342,522,31-0,50
  Kvalita stravy na oddelení2,212,503,112,522,48-0,11
  Kvalita upratovania na oddelení1,601,882,561,921,950,09
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,491,312,631,831,890,20
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,541,442,701,891,940,17
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,661,692,681,982,110,44
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,701,502,872,052,120,28
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,032,032,200,32
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,632,632,42-0,36
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková4,0 %5,0 %5,8 %5,1 %3,2 %-0,51
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,1 %12,6 %11,5 %11,8 %0,02
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,1 %*0,0 %1,5 %4,6 %0,77
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu6,8 %*11,8 %10,0 %12,8 %0,20
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,4 %1,3 %3,3 %2,4 %2,0 %-0,29
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti8,4 %9,4 %7,5 %7,9 %5,4 %-0,85
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti37,9 %40,6 %41,2 %39,9 %36,8 %-0,17
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,14
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,9 %23,8 %6,1 %7,7 %6,5 %-0,54
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní24,0 %24,4 %8,4 %14,7 %11,8 %-0,83
  Reoperovanosť2,4 %2,6 %2,4 %2,4 %2,7 %0,28
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,4 %*2,8 %2,2 %3,0 %0,42
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,3 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,8 %1,0 %0,3 % 
  Operovanosť73,1 %61,4 %60,9 %66,3 %58,5 %0,61
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0900,9750,62
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 7204249 30616 4509 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,16,36,96,65,8-0,30
  Točivosť pacienta18,8 %0,2 %9,1 %13,0 %8,2 %-1,23
  Prijaté preklady1,3 %2,8 %1,1 %1,2 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady3,0 %4,5 %4,6 %4,0 %3,0 %-0,70
  Plánovanosť13,3 %8,7 %23,7 %19,1 %26,9 %-0,45
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 154822 8825 1182 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,616,1-0,53
  Počet lôžok493  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**102 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti24 154 142 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám119,3 %14,8 %-3,19
  Tržby20 248 089  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-2 593 370  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku693 817  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-9,4 %4,2 %-1,48
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti57,8 %51,8 %0,37
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,655,140,22