Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Paliatívna medicína  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:00610411
Adresa:Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@nemocnicapb.sk
Web:www.nemocnicapb.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,82*2,912,222,05-0,70
  Správanie lekárov na oddelení1,57*2,631,961,79-0,75
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,73*3,032,221,98-0,86
  Správanie sestier na oddelení1,77*2,712,111,97-0,54
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,62*2,672,001,83-0,70
  Starostlivosť sestier na oddelení1,76*2,672,081,94-0,55
  Kvalita ubytovania na oddelení2,24*3,462,712,36-0,82
  Kvalita stravy na oddelení2,26*3,412,722,51-0,69
  Kvalita upratovania na oddelení1,73*2,802,111,98-0,38
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,63*2,732,041,93-0,43
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,80*2,822,171,96-0,83
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,77*2,942,222,14-0,27
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,91*3,042,342,16-0,80
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,4 %1,6 %4,4 %3,9 %3,0 %-0,33
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti10,8 %14,1 %13,0 %12,2 %-0,11
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %1,2 %0,8 %4,8 %0,82
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,0 %0,0 %13,0 %10,8 %12,2 %0,10
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**6,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,7 %0,0 %2,3 %1,5 %2,0 %0,04
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti7,1 %9,4 %8,3 %7,9 %5,8 %-0,40
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti26,5 %37,5 %41,0 %35,5 %35,3 %-0,01
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,4 %0,0 %0,2 %0,3 %0,2 %-0,50
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,8 %24,0 %4,9 %6,5 %6,3 %-0,09
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní22,4 %23,3 %7,3 %13,2 %11,3 %-0,49
  Reoperovanosť1,3 %1,2 %0,8 %1,0 %2,6 %0,22
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,6 %*2,2 %3,5 %3,1 %-0,09
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,5 %0,6 % 
  Operovanosť70,6 %52,9 %50,5 %59,1 %56,9 %0,18
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9540,9020,27
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 2814597 63214 3728 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,56,16,46,50,02
  Točivosť pacienta19,0 %3,5 %18,0 %9,4 %-1,54
  Prijaté preklady1,2 %1,1 %1,4 %1,3 %2,4 %-0,13
  Odchádzajúce preklady2,2 %4,6 %2,3 %2,7 %0,20
  Plánovanosť5,4 %8,7 %5,6 %12,5 %-0,39
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 967921 3533 4121 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)17,315,8-0,55
  Počet lôžok491493494  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti18 731 132 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám96,7 %13,3 %-2,95
  Tržby19 366 327  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-2 558 378  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku629 824  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-10,0 %4,0 %-2,20
  Krátkodobé záväzky23 274 295  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky10 750  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti58,2 %44,7 %0,89
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 044 €1 387 €0,16
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,700,860,13
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,265,80-0,09