Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDlhodobo chorýchDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGynekológia a pôrodníctvoJIS (centrálna)JIS centrálnaJIS chirurgickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS pediatrickáKlinická onkológiaMaxilofaciálna chirurgiaNeonatológiaNeurológiaOrtopédiaPediatriaPneumológia a ftizeológiaRadiačná onkológiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:00634905
Adresa:Nemocničná 10, 026 01 Dolný Kubín zobraziť na mape
E-mail:donsp@donsp.sk
Web:donsp.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,681,462,361,922,080,79
  Správanie lekárov na oddelení1,541,362,321,821,82-0,01
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,581,452,411,892,020,64
  Správanie sestier na oddelení1,531,092,031,691,991,41
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,511,272,181,751,860,56
  Starostlivosť sestier na oddelení1,491,091,941,631,961,46
  Kvalita ubytovania na oddelení1,962,003,092,392,440,12
  Kvalita stravy na oddelení2,321,913,052,572,570,00
  Kvalita upratovania na oddelení1,731,362,141,862,010,56
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,561,272,251,801,950,72
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,541,272,221,781,970,94
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,611,642,381,912,161,21
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,731,822,321,962,191,17
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,901,902,511,27
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,901,902,190,63
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu*319317177 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu*403389206 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,8 %1,4 %2,5 %2,1 %3,2 %0,49
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti6,7 %9,4 %9,1 %12,3 %0,49
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %0,0 %4,7 %0,96
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu6,1 %11,1 %12,2 %11,6 %13,6 %0,22
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,4 %0,04
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,2 %0,0 %1,1 %0,7 %2,5 %1,18
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti1,9 %6,7 %11,4 %8,1 %11,1 %0,20
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti27,7 %20,0 %26,5 %42,8 %0,94
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,3 %0,9 %0,9 %0,8 %-0,19
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní18,9 %41,7 %10,4 %12,1 %10,9 %-0,36
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,3 %25,0 %13,5 %15,1 %14,4 %-0,19
  Reoperovanosť2,3 %5,3 %3,1 %2,6 %4,1 %0,74
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*0,0 %0,0 %2,2 %0,46
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,2 %0,0 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,7 %0,5 % 
  Operovanosť76,7 %41,3 %41,4 %48,6 %59,1 %-0,73
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 3035417 76210 6068 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,84,75,26,40,45
  Točivosť pacienta10,5 %6,8 %9,9 %8,3 %-0,29
  Prijaté preklady1,2 %1,1 %1,2 %1,4 %-0,07
  Odchádzajúce preklady1,0 %2,0 %1,2 %2,7 %0,96
  Plánovanosť16,2 %17,6 %16,5 %20,1 %-0,20
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV6931421 3752 2101 914 
  Počet lôžok300300  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 337 067 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám25,8 %15,2 %-0,37
  Tržby12 914 381  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení634 397  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku615 264  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje9,7 %4,0 %0,68
  Krátkodobé záväzky4 915 747  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky15 906  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,3 %38,7 %0,25
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,836,250,52
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
 Ďalšie úspechy či silné stránkycertifikát kvality, ISO 9001:2001 systém manažérstva kvality. výrazná pomoc zriaďovateľa ŽSK, krátka ošetrovacia doba, efektívne energetické hospodárstvo, zlepšujúci sa výsledok hospodárenia, znižujúci sa podiel krátkodobých záväzkov, zvyšujúci sa počet hospitalizácií na lekára, zlepšujúce sa materiálno-technické a personálne vybavenie kvalifikovaným personálom, zvyšujúci sa počet mimo rajónnych pacientov, nízke% komplikácií, narastajúci počet ošetrených pacientov, rozširovanie spektra operačných výkonov, najmodernejšie operačné sály s laminárnym prúdením vzduchu, patríme medzi najmodernejšie mamologické pracoviská v SR
 Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiVnútorné lekárstvo - transezofageálne ECHO KG - v pôsobnosti VÚC Žilina zo štyroch nemocníc toto vyšetrenie v odbore kardiológia vykonáva iba naša NsP. Chirurgia - Laparoskopické chirurgické výkony - 90 % brušných operačných výkonov sa prevádza laparoskopicky. Naši lekári z chirurgického oddelenia zorganizovali pod záštitou SZU v Bratislave štyri dvojdňové kurzy pre chirurgov zo SR. N NsP bolo v poradí tretie mamologické centrum na Slovensku pre diagnostiku a terapiuochorení prsných žliaz s využitím Gama sondy. Ortopedické oddelenie - iba jedinné pracovisko v pôsobnosti VÚC Žilina vykonáva náhradu kýčelných a kolenných kĺbov. Jediné oddelenie pre región Oravy, pri liečbe NCPM v indikovaných prípadoch realizuje ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku fibrinolytickú liečbu. ODCH - má nadregionálnu pôsobnosť. Okrem Oravy aj okresy Martin a Turčianske Teplice.
 Zákroky s najväčšími odborníkmiodbor chirurgia - MUDr. Rastislav Johanes, PhD., je prezidentom chirurgickej laparoskopickej spoločnosti na Slovensku. Je lektorom SZU v Bratislave, v roku 2014 prednášal ako jediný zástupca zo SR v Paríži na svetovom laparoskopickom kongrese. Primár chirurgického oddelenia MUDr. Ivan Maretta je popredný slovenský mamológ OAIM - primár MUDr. Františej Mičáň, 10 rokov pôsobil ako anesteziológ v škandinávskych krajinách. Primár interného oddelenia MUDr. Peter Letavay prednášal v roku 2014 na európskom kardiologickom kongrese v Barcelóne.