Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS centrálna  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:00634905
Adresa:Nemocničná 10, 026 01 Dolný Kubín zobraziť na mape
E-mail:donsp@donsp.sk
Web:donsp.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,72*2,291,952,050,37
  Správanie lekárov na oddelení1,48*1,941,661,790,55
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,60*2,111,821,980,61
  Správanie sestier na oddelení1,67*2,261,911,970,25
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,50*2,051,721,830,48
  Starostlivosť sestier na oddelení1,63*2,201,861,940,28
  Kvalita ubytovania na oddelení1,95*2,762,312,360,13
  Kvalita stravy na oddelení2,26*2,982,562,51-0,16
  Kvalita upratovania na oddelení1,69*2,261,931,980,16
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,63*2,051,791,930,50
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,63*2,201,881,960,35
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,75*2,171,922,140,77
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,83*2,452,082,160,35
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,3 %0,4 %2,3 %2,0 %3,0 %0,32
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*12,4 %11,4 %12,2 %0,10
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí*0,0 %4,2 %4,8 %0,12
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu5,9 %*9,9 %9,5 %12,2 %0,20
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**6,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,9 %0,0 %0,8 %0,8 %2,0 %0,08
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,2 %1,9 %5,2 %4,6 %5,8 %0,22
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti42,8 %17,3 %23,3 %26,1 %35,3 %0,48
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,2 %0,2 %0,2 %0,11
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,9 %33,3 %8,3 %7,9 %6,3 %-0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní23,6 %15,4 %9,9 %12,5 %11,3 %-0,33
  Reoperovanosť2,4 %0,0 %1,7 %1,9 %2,6 %0,09
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %7,1 %0,9 %1,2 %3,1 %0,41
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,0 %0,6 % 
  Operovanosť77,4 %25,5 %37,7 %44,9 %56,9 %-0,97
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9230,9020,11
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 5725717 09610 2398 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,05,35,16,50,53
  Točivosť pacienta22,8 %0,9 %18,8 %9,4 %-1,68
  Prijaté preklady1,4 %0,5 %2,3 %2,0 %2,4 %-0,05
  Odchádzajúce preklady1,0 %0,9 %1,0 %2,7 %1,01
  Plánovanosť8,8 %17,7 %10,4 %12,5 %-0,12
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8211681 2632 2521 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)18,915,8-1,14
  Počet lôžok300300296  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu144418381212 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu143408369217 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti3 421 502 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám23,5 %13,3 %-0,36
  Tržby14 579 596  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení153 246  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku689 432  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,8 %4,0 %0,27
  Krátkodobé záväzky5 614 760  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky12 798  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti40,6 %44,7 %-0,27
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,801,15
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Ďalšie úspechy či silné stránkycertifikát kvality, ISO 9001:2001 systém manažérstva kvality. výrazná pomoc zriaďovateľa ŽSK, krátka ošetrovacia doba, efektívne energetické hospodárstvo, zlepšujúci sa výsledok hospodárenia, znižujúci sa podiel krátkodobých záväzkov, zvyšujúci sa počet hospitalizácií na lekára, zlepšujúce sa materiálno-technické a personálne vybavenie kvalifikovaným personálom, zvyšujúci sa počet mimo rajónnych pacientov, nízke% komplikácií, narastajúci počet ošetrených pacientov, rozširovanie spektra operačných výkonov, najmodernejšie operačné sály s laminárnym prúdením vzduchu, patríme medzi najmodernejšie mamologické pracoviská v SR
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiVnútorné lekárstvo - transezofageálne ECHO KG - v pôsobnosti VÚC Žilina zo štyroch nemocníc toto vyšetrenie v odbore kardiológia vykonáva iba naša NsP. Chirurgia - Laparoskopické chirurgické výkony - 90 % brušných operačných výkonov sa prevádza laparoskopicky. Naši lekári z chirurgického oddelenia zorganizovali pod záštitou SZU v Bratislave štyri dvojdňové kurzy pre chirurgov zo SR. N NsP bolo v poradí tretie mamologické centrum na Slovensku pre diagnostiku a terapiuochorení prsných žliaz s využitím Gama sondy. Ortopedické oddelenie - iba jedinné pracovisko v pôsobnosti VÚC Žilina vykonáva náhradu kýčelných a kolenných kĺbov. Jediné oddelenie pre región Oravy, pri liečbe NCPM v indikovaných prípadoch realizuje ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku fibrinolytickú liečbu. ODCH - má nadregionálnu pôsobnosť. Okrem Oravy aj okresy Martin a Turčianske Teplice.