Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17335795
Adresa:Nemocničná 2, 972 01 Bojnice zobraziť na mape
E-mail:riaditel@hospital-bojnice.sk
Web:www.hospital-bojnice.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,721,613,012,192,17-0,06
  Správanie lekárov na oddelení1,511,352,501,851,77-0,30
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,601,572,732,021,97-0,19
  Správanie sestier na oddelení1,691,382,581,961,90-0,21
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,481,272,431,791,800,02
  Starostlivosť sestier na oddelení1,631,382,401,871,870,01
  Kvalita ubytovania na oddelení2,292,383,262,682,31-0,91
  Kvalita stravy na oddelení2,192,163,002,492,48-0,04
  Kvalita upratovania na oddelení1,651,412,531,931,950,06
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,591,492,481,911,89-0,07
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,571,462,481,891,940,16
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,721,682,381,962,110,50
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,691,762,582,052,120,28
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,232,232,20-0,06
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,552,552,42-0,22
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,6 %1,8 %4,0 %3,6 %3,2 %-0,12
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti17,4 %*12,9 %13,3 %11,8 %-0,11
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*1,6 %1,3 %4,6 %0,83
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu9,7 %10,0 %12,5 %12,0 %12,8 %0,06
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch8,1 %8,1 %7,3 %-0,03
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,4 %1,4 %5,0 %4,5 %2,0 %-2,16
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,1 %4,3 %6,1 %5,5 %5,4 %-0,06
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti47,6 %54,8 %50,0 %49,9 %36,8 %-0,73
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,4 %0,2 %0,3 %0,3 %0,2 %-0,24
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,7 %19,5 %6,8 %7,5 %6,5 %-0,44
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,5 %20,7 %9,4 %12,5 %11,8 %-0,22
  Reoperovanosť4,9 %3,8 %3,7 %3,9 %2,7 %-0,97
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*2,0 %1,6 %3,0 %0,72
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %1,5 %1,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,9 %0,7 %0,3 % 
  Operovanosť62,5 %50,1 %57,5 %58,0 %58,5 %-0,04
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0640,9750,48
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 2451 02111 89116 1579 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,45,76,05,85,8-0,01
  Točivosť pacienta18,2 %0,4 %3,9 %6,6 %8,2 %0,41
  Prijaté preklady1,2 %1,1 %1,2 %1,2 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady2,9 %1,9 %3,2 %3,0 %3,0 %0,01
  Plánovanosť24,8 %25,1 %42,5 %37,9 %26,9 %0,63
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 5982574 3066 1612 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)23,616,1-2,67
  Počet lôžok517  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu125120121102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu156119125121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti23 641 129 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám103,7 %14,8 %-2,71
  Tržby22 796 458  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-4 259 719  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku792 880  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-15,2 %4,2 %-2,11
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti87,9 %51,8 %2,25
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií928 €762 €-0,13
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,620,760,13
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,095,140,30
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Záväzky po lehote splatnosti uvádzame voči dodávateľom, bez dlžného poistného a penálov os Sociálnej poisťovne.