Zoznam odborností

AlgeziológiaAnestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaCievna chirurgiaDermatovenerológiaDlhodobo chorýchDoliečovacieGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS gynekologickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS pediatrickáJIS úrazováKardiológiaKlinická onkológiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaStomatológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17335795
Adresa:Nemocničná 2, 972 01 Bojnice zobraziť na mape
E-mail:riaditel@hospital-bojnice.sk
Web:www.hospital-bojnice.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,631,852,652,092,08-0,06
  Správanie lekárov na oddelení1,411,562,481,891,82-0,31
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,571,962,722,112,02-0,42
  Správanie sestier na oddelení1,481,812,702,041,99-0,26
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,491,672,461,931,86-0,33
  Starostlivosť sestier na oddelení1,501,852,602,011,96-0,22
  Kvalita ubytovania na oddelení2,292,413,192,692,44-0,66
  Kvalita stravy na oddelení2,052,192,942,452,570,50
  Kvalita upratovania na oddelení1,581,632,411,942,010,25
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,451,632,431,891,950,29
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,431,812,411,901,970,36
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,591,962,622,082,160,41
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,731,782,792,192,190,00
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,742,742,51-0,49
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,462,462,19-0,57
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu127112115177 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu168119129206 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,0 %1,0 %3,3 %2,7 %3,2 %0,24
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*9,2 %8,4 %12,3 %0,61
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*1,7 %1,3 %4,7 %0,69
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu4,5 %5,9 %16,1 %14,5 %13,6 %-0,09
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,4 %0,04
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch5,1 %5,1 %7,0 %0,07
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,2 %2,2 %5,9 %4,8 %2,5 %-1,51
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,4 %1,2 %26,7 %13,6 %11,1 %-0,17
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti26,5 %15,3 %23,6 %42,8 %1,11
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %1,3 %1,2 %0,8 %-0,80
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní17,1 %16,2 %11,3 %12,5 %10,9 %-0,49
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní20,2 %18,6 %15,6 %16,5 %14,4 %-0,63
  Reoperovanosť21,6 %3,7 %2,5 %6,3 %4,1 %-1,13
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %1,8 %1,6 %2,2 %0,12
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,6 %0,5 % 
  Operovanosť63,0 %51,0 %50,7 %53,3 %59,1 %-0,40
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 8841 2739 73013 8878 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,45,87,26,56,4-0,03
  Točivosť pacienta7,4 %2,7 %6,5 %6,4 %8,3 %0,35
  Prijaté preklady1,4 %1,4 %1,4 %1,4 %-0,02
  Odchádzajúce preklady2,3 %2,6 %3,4 %3,1 %2,7 %-0,26
  Plánovanosť26,7 %22,6 %26,8 %26,4 %20,1 %0,34
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 0412841 5622 8871 914 
  Počet lôžok517517  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti14 569 543 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám82,0 %15,2 %-2,30
  Tržby20 257 903  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-2 124 818  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku603 950  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-7,5 %4,0 %-1,39
  Krátkodobé záväzky19 096 172  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky17 697  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti35,3 %38,7 %-0,24
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií3 672 €3 776 €0,01
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,162,02-0,06
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,766,250,07
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Záväzky po lehote splatnosti uvádzame voči dodávateľom, bez dlžného poistného a penálov os Sociálnej poisťovne.