Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dermatovenerológia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Oftalmológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17335795
Adresa:Nemocničná 2, 972 01 Bojnice zobraziť na mape
E-mail:riaditel@hospital-bojnice.sk
Web:www.hospital-bojnice.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,561,602,471,912,050,53
  Správanie lekárov na oddelení1,251,342,091,591,790,88
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,401,682,561,891,980,33
  Správanie sestier na oddelení1,511,322,291,771,970,77
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,321,422,361,731,830,44
  Starostlivosť sestier na oddelení1,421,342,291,741,940,75
  Kvalita ubytovania na oddelení2,272,133,122,572,36-0,49
  Kvalita stravy na oddelení1,971,712,892,282,510,76
  Kvalita upratovania na oddelení1,511,292,121,701,980,84
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,361,712,291,781,930,57
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,431,532,501,861,960,42
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,671,632,521,992,140,53
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,582,052,662,082,160,37
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,5 %1,2 %3,1 %2,7 %3,0 %0,09
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %*9,0 %8,1 %12,2 %0,53
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*1,4 %1,1 %4,8 %0,75
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu2,1 %5,3 %13,0 %11,3 %12,2 %0,06
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch7,5 %7,5 %6,6 %-0,04
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,1 %0,8 %4,8 %4,4 %2,0 %-0,17
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,0 %1,2 %5,0 %4,6 %5,8 %0,24
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti29,3 %25,3 %50,6 %46,5 %35,3 %-0,58
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,3 %0,4 %0,3 %0,2 %-0,94
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,9 %27,9 %7,7 %8,7 %6,3 %-0,88
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní24,1 %25,9 %10,3 %13,1 %11,3 %-0,46
  Reoperovanosť10,5 %3,4 %3,4 %5,1 %2,6 %-0,36
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,8 %8,3 %0,6 %1,4 %3,1 %0,39
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,6 %0,6 % 
  Operovanosť58,7 %21,1 %53,8 %52,0 %56,9 %-0,40
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9470,9020,23
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 4191 2049 49114 1148 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,65,77,97,16,5-0,23
  Točivosť pacienta15,9 %1,2 %5,2 %7,6 %9,4 %0,34
  Prijaté preklady1,0 %0,9 %1,4 %1,3 %2,4 %-0,13
  Odchádzajúce preklady2,5 %1,1 %4,4 %3,6 %2,7 %-0,56
  Plánovanosť11,9 %22,4 %22,9 %20,2 %12,5 %0,43
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 4512731 6123 3361 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,815,8-2,55
  Počet lôžok517517517  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu*114128212 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu126118120217 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti19 587 095 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám87,9 %13,3 %-2,64
  Tržby22 287 459  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-2 536 786  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku731 222  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-8,1 %4,0 %-1,91
  Krátkodobé záväzky22 320 788  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky25 051  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,2 %44,7 %-0,17
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 692 €1 387 €-0,59
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií2,130,86-0,98
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií7,795,80-0,40
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Záväzky po lehote splatnosti uvádzame voči dodávateľom, bez dlžného poistného a penálov os Sociálnej poisťovne.