Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)

Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37886428
Adresa:Námestie republiky 15, 056 01 Gelnica zobraziť na mape
E-mail:nspgl@stonline.sk
Web:www.nemocnicagelnica.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,901,902,170,79
  Správanie lekárov na oddelení1,601,601,770,60
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,302,301,97-1,20
  Správanie sestier na oddelení1,671,671,900,88
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,601,601,800,76
  Starostlivosť sestier na oddelení1,601,601,871,01
  Kvalita ubytovania na oddelení2,002,002,310,75
  Kvalita stravy na oddelení2,302,302,480,52
  Kvalita upratovania na oddelení1,901,901,950,15
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť2,002,001,89-0,39
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,561,561,941,33
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,881,882,110,79
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,402,402,12-1,05
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková14,0 %5,6 %12,2 %3,2 %-2,47
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti***11,8 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu27,3 %*22,2 %12,8 %-0,66
  Úmrtnosť po operačných výkonoch**2,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS2,2 %0,0 %1,7 %0,2 %-4,38
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,9 %5,9 %6,5 %0,29
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní11,8 %11,8 %11,8 %0,01
  Reoperovanosť**2,7 %*
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**3,0 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,8500,9754,74
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV154468161 0169 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)21,215,714,415,55,8-3,81
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %8,2 %2,12
  Prijaté preklady53,9 %26,1 %39,8 %41,3 %2,2 %3,33
  Odchádzajúce preklady1,3 %4,3 %3,8 %3,4 %3,0 %-0,30
  Plánovanosť23,4 %39,1 %47,2 %43,3 %26,9 %0,94
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV20022 842 
  Počet lôžok70  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám14,8 % 
  Tržby1 769 060  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-211  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku216 141  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje12,2 %4,2 %0,86
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti15,2 %51,8 %-2,28
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75