Zoznam odborností

ChirurgiaDlhodobo chorýchDoliečovacieVnútorné lekárstvo

Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica

Kategória:Všeobecné nemocnice
Počet lôžok:57
IČO:37886428
Adresa:Námestie republiky 15, 056 01 Gelnica zobraziť na mape
E-mail:nspgl@stonline.sk
Web:www.nemocnicagelnica.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,801,802,081,40
  Správanie lekárov na oddelení1,471,471,821,67
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,761,762,021,22
  Správanie sestier na oddelení1,811,811,990,83
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,611,611,861,25
  Starostlivosť sestier na oddelení1,781,781,960,81
  Kvalita ubytovania na oddelení2,172,172,440,73
  Kvalita stravy na oddelení1,881,882,572,80
  Kvalita upratovania na oddelení1,591,592,011,58
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,881,881,950,33
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,711,711,971,28
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,711,712,162,16
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,172,172,190,14
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková5,6 %0,0 %8,6 %7,5 %3,2 %-1,82
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti***12,3 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**8,3 %5,6 %13,6 %0,88
  Úmrtnosť po operačných výkonoch**2,5 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,8 %1,46
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,9 %3,7 %4,7 %10,9 %1,86
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní12,9 %*11,6 %12,1 %14,4 %0,70
  Reoperovanosť**9,1 %*
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**2,2 %*
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,5 %0,3 %0,1 %-0,97
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 %0,74
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV140375817588 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)20,79,726,018,86,4-2,76
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %8,3 %1,52
  Prijaté preklady16,4 %29,7 %19,2 %1,4 %4,88
  Odchádzajúce preklady2,1 %2,7 %4,1 %3,6 %2,7 %-0,54
  Plánovanosť30,0 %27,0 %3,6 %11,0 %20,1 %-0,50
  Počet lôžok4470  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti152 837 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám9,8 %16,1 %0,15
  Tržby1 567 034  €11 626 377  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-26 822  €34 172  € 
  Odpisy dlhodobého majetku130 933  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje6,6 %4,0 %0,32
  Krátkodobé záväzky381 855  €3 714 400  € 
  Dlhodobé záväzky401 069  €142 387  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti18,3 %38,7 %-1,43
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií26,396,25-3,07