Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)

Pro Vitae, n. o., všeobecná nemocnica Gelnica

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:37886428
Adresa:Námestie republiky 15, 056 01 Gelnica zobraziť na mape
E-mail:nspgl@stonline.sk
Web:www.nemocnicagelnica.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**2,05*
  Správanie lekárov na oddelení**1,79*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,98*
  Správanie sestier na oddelení**1,97*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,83*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,94*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,36*
  Kvalita stravy na oddelení**2,51*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,98*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,93*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,96*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**2,14*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**2,16*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková12,2 %6,3 %11,2 %3,0 %-2,84
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti**12,2 %*
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**12,2 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch**2,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS1,4 %0,0 %1,1 %0,2 %-5,47
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní14,3 %14,3 %6,3 %-2,93
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní23,1 %*23,5 %11,3 %-3,12
  Reoperovanosť**2,6 %*
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**3,1 %*
  Dekubity (preležaniny)0,7 %0,0 %0,6 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,6 % 
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,8590,9024,95
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV169328621 0638 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)20,213,919,26,5-4,76
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %9,4 %1,70
  Prijaté preklady20,7 %15,6 %38,7 %35,2 %2,4 %3,78
  Odchádzajúce preklady3,6 %0,0 %3,0 %2,7 %-0,18
  Plánovanosť28,4 %40,6 %30,3 %12,5 %1,00
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV20021 708 
  Počet lôžok447070  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám13,3 % 
  Tržby1 672 445  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-6 527  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku236 616  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje13,8 %4,0 %1,53
  Krátkodobé záväzky567 933  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky63 619  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti2,9 %44,7 %-2,77
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,801,15