Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (2)Chirurgia  (2)Dlhodobo chorých  (1)Doliečovacie  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)JIS chirurgická  (2)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (2)JIS neurologická  (1)JIS ortopedická  (1)JIS úrazová  (2)Neonatológia  (2)Neurológia  (2)Ortopédia  (2)Pediatria  (2)Úrazová chirurgia  (2)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany

Nemocnice s poliklinikami, n.o. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Leviciach a v Topoľčanoch. Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice. Spoločnosť sa 1.4.2017 rozdelila na dve samostatné nemocncie, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. a Nemocnica Levice s.r.o. (názov platný od 15.9.2017). Niektoré ukazovatele, ako napríklad hospodárenie, spokojnosť pacientov alebo indikátory kvality, preto zohľadňujú iba časť roku 2017.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45732205
E-mail:nsp@nsptopolcany.sk, sekretariat@nsplevice.sk
Web:www.nsptopolcany.sk
Prevádzkovateľ:Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,611,612,171,65
  Správanie lekárov na oddelení1,001,001,772,73
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,211,211,972,78
  Správanie sestier na oddelení1,361,361,902,04
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,211,211,802,22
  Starostlivosť sestier na oddelení1,361,361,871,92
  Kvalita ubytovania na oddelení2,712,712,31-0,98
  Kvalita stravy na oddelení2,712,712,48-0,68
  Kvalita upratovania na oddelení1,931,931,950,06
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,291,291,892,10
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,141,141,942,76
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,791,792,111,09
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,571,572,122,06
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,2 %4,7 %4,2 %3,2 %-0,26
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti25,6 %13,6 %16,1 %11,8 %-0,32
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %0,0 %0,0 %4,6 %1,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,3 %16,4 %14,8 %12,8 %-0,13
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,4 %1,8 %2,0 %2,0 %-0,00
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti10,2 %5,3 %6,2 %5,4 %-0,30
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti21,2 %40,4 %36,7 %36,8 %0,01
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,08
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,8 %4,9 %6,8 %6,5 %-0,14
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,7 %6,4 %10,4 %11,8 %0,42
  Reoperovanosť3,6 %2,8 %3,1 %2,7 %-0,30
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,7 %2,6 %2,6 %3,0 %0,19
  Dekubity (preležaniny)0,0 %2,5 %1,6 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %1,2 %0,8 %0,3 % 
  Operovanosť60,4 %52,4 %55,1 %58,5 %-0,26
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9520,975-0,12
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 7051 0956 98111 7819 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,45,35,45,45,80,16
  Točivosť pacienta11,5 %0,9 %6,0 %7,3 %8,2 %0,24
  Prijaté preklady0,6 %0,7 %1,2 %0,9 %2,2 %-0,11
  Odchádzajúce preklady2,8 %2,6 %2,9 %2,9 %3,0 %0,14
  Plánovanosť18,1 %13,9 %35,6 %28,1 %26,9 %0,07
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 0972152 5033 8152 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,116,10,38
  Počet lôžok606  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu507507121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám14,8 % 
  Tržby13 456 786  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-33 222  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku137 446  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,8 %4,2 %-0,38
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti41,6 %51,8 %-0,64
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovOcenenia v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja:
- Zdravotník roka v kategórii Iný zdrav. pracovník - r.2011,2012
- Zdravotník roka v kategórii - sestra - r. 2012
- Zdravotnícky čin roka - r. 2013

rok 2012 - najlepšie hodnotená pôrodnica v Nitrianskom kraji
  Ďalšie úspechy či silné stránkyVysokokvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami. Primári niektorých odborov sú krajskými odborníkmi.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiOrtopédia, Gynekológia a pôrodníctvo
Gynekológia a pôrodníctvo Traumatológia Ortopédia