Ortopédia  (2)

← návrat na úroveň zariadenia

Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany

odbornosť: Ortopédia

Nemocnice s poliklinikami, n.o. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Leviciach a v Topoľčanoch. Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice. Spoločnosť sa 1.4.2017 rozdelila na dve samostatné nemocncie, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. a Nemocnica Levice s.r.o. (názov platný od 15.9.2017). Niektoré ukazovatele, ako napríklad hospodárenie, spokojnosť pacientov alebo indikátory kvality, preto zohľadňujú iba časť roku 2017.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45732205
E-mail:nsp@nsptopolcany.sk, sekretariat@nsplevice.sk
Web:www.nsptopolcany.sk
Prevádzkovateľ:Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**1,45*
  Správanie lekárov na oddelení**1,29*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,35*
  Správanie sestier na oddelení**1,31*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,31*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,31*
  Kvalita ubytovania na oddelení**1,83*
  Kvalita stravy na oddelení**1,86*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,41*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,34*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,42*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**1,42*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**1,56*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,41
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %0,0 %0,0 %0,5 %0,97
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní27,6 %28,3 %28,0 %9,2 %-1,20
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní32,4 %28,6 %30,0 %15,2 %-0,94
  Reoperovanosť5,0 %0,0 %3,5 %1,4 %-2,21
  Dekubity (preležaniny)0,0 %21,6 %13,4 %1,7 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť94,7 %43,3 %62,6 %71,5 %-0,53
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV188342805021 017 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,54,83,03,73,1-0,47
  Točivosť pacienta8,8 %3,7 %4,3 %4,0 %-0,05
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,4 %-1,16
  Odchádzajúce preklady14,9 %2,9 %0,0 %5,8 %2,7 %-0,39
  Plánovanosť94,1 %94,1 %93,2 %93,6 %74,7 %1,09
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV19428223445614 
  Počet lôžok36  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu**102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu507507123