Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (2)Chirurgia  (2)Dlhodobo chorých  (1)Doliečovacie  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)JIS chirurgická  (2)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (2)JIS neurologická  (1)JIS ortopedická  (1)JIS úrazová  (2)Neonatológia  (2)Neurológia  (2)Ortopédia  (2)Pediatria  (2)Úrazová chirurgia  (2)Ústavná ošetrovateľská starostlivosť  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany

Nemocnice s poliklinikami, n.o. je spoločnosť, ktorá prevádzkuje dve nemocnice - v Leviciach a v Topoľčanoch. Keďže údaje sa zobrazujú na úrovni poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda celej spoločnosti, zobrazujú sa za obe nemocnice spolu. Sídlo spoločnosti sa nemusí nachádzať v niektorom z miest, kde sa nachádzajú prevádzkované nemocnice. Spoločnosť sa 1.4.2017 rozdelila na dve samostatné nemocncie, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. a Nemocnica Levice s.r.o. (názov platný od 15.9.2017). Niektoré ukazovatele, ako napríklad hospodárenie, spokojnosť pacientov alebo indikátory kvality, preto zohľadňujú iba časť roku 2017.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45732205
E-mail:nsp@nsptopolcany.sk, sekretariat@nsplevice.sk
Web:www.nsptopolcany.sk
Prevádzkovateľ:Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,851,693,102,232,05-0,73
  Správanie lekárov na oddelení1,651,532,782,001,79-0,92
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,731,652,842,081,98-0,35
  Správanie sestier na oddelení1,651,733,272,181,97-0,81
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,701,452,942,061,83-0,96
  Starostlivosť sestier na oddelení1,701,693,262,201,94-1,00
  Kvalita ubytovania na oddelení2,302,083,442,642,36-0,66
  Kvalita stravy na oddelení2,372,083,362,652,51-0,45
  Kvalita upratovania na oddelení1,901,673,002,231,98-0,75
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,731,552,932,091,93-0,60
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,681,472,922,051,96-0,34
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,931,803,322,362,14-0,79
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,821,593,142,222,16-0,25
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,4 %1,3 %3,7 %3,1 %3,0 %-0,05
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti28,6 %0,0 %16,2 %17,3 %12,2 %-0,66
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*6,1 %5,6 %4,8 %-0,18
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu14,0 %9,7 %14,7 %14,4 %12,2 %-0,16
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*1,1 %0,8 %0,3 %-1,49
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**6,6 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,1 %1,4 %2,9 %2,5 %2,0 %-0,04
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,0 %6,2 %5,5 %5,7 %5,8 %0,03
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti21,6 %38,1 %52,4 %47,3 %35,3 %-0,62
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,2 %0,22
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní8,2 %8,1 %6,7 %7,1 %6,3 %-0,32
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní14,8 %8,5 %8,6 %10,2 %11,3 %0,26
  Reoperovanosť5,9 %2,1 %2,9 %3,9 %2,6 %-0,19
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %4,2 %1,0 %1,3 %3,1 %0,40
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,3 %0,2 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,6 %0,6 % 
  Operovanosť75,8 %38,2 %53,6 %57,6 %56,9 %0,06
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8870,902-0,08
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6 4212 46112 14521 0278 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,35,16,56,06,50,18
  Točivosť pacienta11,3 %1,6 %9,1 %8,9 %9,4 %0,10
  Prijaté preklady0,9 %1,1 %1,7 %1,4 %2,4 %-0,12
  Odchádzajúce preklady1,5 %2,0 %2,9 %2,4 %2,7 %0,17
  Plánovanosť11,2 %17,4 %19,7 %16,8 %12,5 %0,24
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 6277412 5535 9211 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,715,80,41
  Počet lôžok615606611  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu*149157212 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu404171189217 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 688 786 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám5,7 %13,3 %0,27
  Tržby29 377 301  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 264 131  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku370 235  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,6 %4,0 %0,24
  Krátkodobé záväzky4 969 898  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky39 195  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti53,1 %44,7 %0,55
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €1 387 €0,63
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,860,67
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií5,235,800,11
i

Úspechy a doplňujúce informácie

  Názov ukazovateľa Údaj
  Získané ocenenia za ostatných 5 rokovOcenenia v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja:
- Zdravotník roka v kategórii Iný zdrav. pracovník - r.2011,2012
- Zdravotník roka v kategórii - sestra - r. 2012
- Zdravotnícky čin roka - r. 2013

rok 2012 - najlepšie hodnotená pôrodnica v Nitrianskom kraji
  Ďalšie úspechy či silné stránkyVysokokvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami. Primári niektorých odborov sú krajskými odborníkmi.
  Odbornosti s výnimočnou kvalitou a skúsenosťamiOrtopédia, Gynekológia a pôrodníctvo
Gynekológia a pôrodníctvo Traumatológia Ortopédia