Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Doliečovacie  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS ortopedická  (1)JIS úrazová  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Pediatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Zariadenie "Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s." vzniklo rozdelením poskytovateľa "Nemocnice s poliklinikami, n.o., Levice a Topoľčany" na dve samostatné nemocnice, Levice a Topoľčany, ku ktorému došlo 1.4.2017. Niektoré ukazovatele, ako napríklad hospodárenie, spokojnosť pacientov alebo indikátory kvality, preto nemusia zohľadňovať celý rok 2017, keďže do 31.3 bola nemocnica súčasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s kódom P56503.
Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:46458581
Adresa:Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany zobraziť na mape
E-mail:
Web:https://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,822,633,332,442,17-0,82
  Správanie lekárov na oddelení1,602,792,572,051,77-1,01
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,722,792,702,171,97-0,73
  Správanie sestier na oddelení1,602,362,792,101,90-0,74
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,602,362,512,001,80-0,75
  Starostlivosť sestier na oddelení1,662,212,802,121,87-0,94
  Kvalita ubytovania na oddelení2,442,713,302,782,31-1,14
  Kvalita stravy na oddelení2,423,293,282,802,48-0,93
  Kvalita upratovania na oddelení1,872,292,982,311,95-1,13
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,712,362,682,121,89-0,81
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,692,712,672,131,94-0,66
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,802,932,942,312,11-0,69
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,732,792,792,212,12-0,32
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,802,802,20-1,13
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,163,162,42-1,25
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,4 %1,0 %2,7 %2,4 %3,2 %0,23
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti15,4 %10,9 %11,3 %11,8 %0,04
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %0,0 %4,6 %1,15
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,0 %*22,9 %21,8 %12,8 %-0,63
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,4 %0,0 %1,6 %1,3 %2,0 %0,65
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,3 %3,6 %2,7 %2,7 %5,4 %0,91
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti73,6 %53,6 %72,2 %71,8 %36,8 %-1,95
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,4 %0,1 %0,1 %0,2 %0,19
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní5,1 %10,3 %10,3 %9,4 %6,5 %-1,28
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní24,1 %16,1 %12,1 %14,2 %11,8 %-0,71
  Reoperovanosť2,8 %1,9 %3,2 %3,0 %2,7 %-0,21
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)**0,0 %1,8 %3,0 %0,62
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %5,7 %4,3 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %1,2 %0,9 %0,3 % 
  Operovanosť74,3 %58,3 %62,7 %64,6 %58,5 %0,48
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0400,9750,36
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 5875345 9438 0649 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)4,45,04,64,65,80,49
  Točivosť pacienta22,2 %0,0 %8,1 %10,5 %8,2 %-0,59
  Prijaté preklady1,8 %0,7 %1,1 %1,2 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady1,1 %1,1 %2,6 %2,2 %3,0 %0,65
  Plánovanosť33,4 %21,2 %36,3 %34,8 %26,9 %0,45
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7361632 3543 2532 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)14,616,10,55
  Počet lôžok0  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu54127102102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu75134118121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti31 502 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,3 %14,8 %0,44
  Tržby11 091 953  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení245 962  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku14 719  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,4 %4,2 %-0,21
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti51,5 %51,8 %-0,02
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 480 €762 €-1,34
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,240,76-0,44
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,685,14-0,51