Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Nemocnica na okraji mesta, n.o., nemocnica Partizánske

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45736316
Adresa:Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.pe@svetzdravia.com
Web:pe.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,92*3,072,382,17-0,64
  Správanie lekárov na oddelení1,82*2,322,011,77-0,87
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe2,18*2,452,271,97-1,09
  Správanie sestier na oddelení1,78*2,512,041,90-0,51
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,85*2,251,991,80-0,71
  Starostlivosť sestier na oddelení1,68*2,532,001,87-0,49
  Kvalita ubytovania na oddelení2,30*3,072,602,31-0,71
  Kvalita stravy na oddelení2,22*3,072,582,48-0,28
  Kvalita upratovania na oddelení1,53*2,141,781,950,54
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,88*2,642,191,89-1,04
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,00*2,622,241,94-1,04
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,00*2,862,372,11-0,89
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,87*2,902,292,12-0,63
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,622,622,20-0,79
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,902,902,42-0,81
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,4 %2,5 %5,1 %4,3 %3,2 %-0,29
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %14,9 %11,7 %11,8 %0,01
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**8,6 %6,5 %4,6 %-0,49
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,3 %*14,9 %14,5 %12,8 %-0,12
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,9 %0,0 %5,2 %4,0 %2,0 %-1,70
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti7,4 %12,0 %8,1 %8,1 %5,4 %-0,94
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti23,2 %24,0 %32,4 %30,3 %36,8 %0,36
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,3 %0,0 %0,4 %0,3 %0,2 %-0,40
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,6 %15,6 %3,7 %4,8 %6,5 %0,78
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní18,8 %22,6 %5,2 %9,0 %11,8 %0,83
  Reoperovanosť2,0 %4,1 %1,9 %2,1 %2,7 %0,50
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)4,8 %*2,0 %4,2 %3,0 %-0,64
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,3 % 
  Operovanosť34,6 %33,1 %23,5 %27,3 %58,5 %-2,43
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8910,975-0,45
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 6983604 3296 3879 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,04,85,95,65,80,08
  Točivosť pacienta12,8 %0,3 %5,4 %7,2 %8,2 %0,27
  Prijaté preklady1,2 %2,2 %1,7 %1,6 %2,2 %-0,06
  Odchádzajúce preklady2,1 %4,7 %3,5 %3,2 %3,0 %-0,13
  Plánovanosť9,0 %13,1 %30,5 %23,8 %26,9 %-0,18
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV313561 1941 5632 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)18,216,1-0,72
  Počet lôžok200  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti390 358 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám6,3 %14,8 %0,26
  Tržby6 220 690  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-527 396  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku119 767  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-6,6 %4,2 %-1,17
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti57,5 %51,8 %0,35
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií5 871 €762 €-3,99
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií3,130,76-2,16
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,265,14-0,16