Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS gynekologická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS pediatrická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Psychiatria  (1)Úrazová chirurgia  (1)Vnútorné lekárstvo  (1)

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17336163
Adresa:Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš zobraziť na mape
E-mail:riaditelstvo@nsplm.sk
Web:www.nsplm.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,731,993,122,402,17-0,70
  Správanie lekárov na oddelení1,622,092,311,971,77-0,73
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,782,092,532,151,97-0,65
  Správanie sestier na oddelení1,541,732,772,131,90-0,83
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,611,912,482,041,80-0,90
  Starostlivosť sestier na oddelení1,481,642,551,991,87-0,44
  Kvalita ubytovania na oddelení1,841,912,712,252,310,14
  Kvalita stravy na oddelení2,422,363,172,772,48-0,83
  Kvalita upratovania na oddelení1,561,732,532,021,95-0,23
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,702,182,432,081,89-0,66
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,751,912,612,161,94-0,77
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,812,182,752,282,11-0,57
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,702,182,772,242,12-0,43
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,732,732,20-1,00
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym3,113,112,42-1,16
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %0,8 %3,2 %2,9 %3,2 %0,09
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti0,0 %8,0 %7,1 %11,8 %0,35
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**8,1 %9,3 %4,6 %-1,18
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu5,4 %*13,2 %12,3 %12,8 %0,04
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,7 %0,0 %1,9 %1,5 %2,0 %0,45
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,8 %0,0 %4,6 %4,5 %5,4 %0,29
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti11,4 %42,9 %31,0 %29,4 %36,8 %0,42
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,2 %0,26
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,1 %18,2 %4,9 %5,5 %6,5 %0,48
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní15,2 %23,9 %7,5 %9,2 %11,8 %0,75
  Reoperovanosť3,2 %1,7 %2,0 %2,3 %2,7 %0,33
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %*4,0 %3,0 %3,0 %-0,03
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,3 %0,3 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,9 %0,7 %0,3 % 
  Operovanosť75,5 %57,0 %64,2 %66,5 %58,5 %0,62
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9260,975-0,26
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 2785898 02010 8879 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,04,75,45,35,80,21
  Točivosť pacienta7,5 %0,7 %6,2 %6,1 %8,2 %0,54
  Prijaté preklady0,7 %0,5 %1,3 %1,1 %2,2 %-0,09
  Odchádzajúce preklady2,5 %2,4 %3,2 %3,0 %3,0 %0,04
  Plánovanosť14,3 %10,5 %25,7 %22,5 %26,9 %-0,25
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 1021522 9204 1742 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,316,1-0,07
  Počet lôžok280  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti6 460 259 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám41,9 %14,8 %-0,83
  Tržby15 405 815  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-997 785  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku619 761  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-2,5 %4,2 %-0,73
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti50,9 %51,8 %-0,06
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií735 €762 €0,02
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,920,76-0,14
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií2,765,140,35