Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDlhodobo chorýchDoliečovacieGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS gynekologickáJIS internáJIS neurochirurgickáJIS neurologickáJIS pediatrickáJIS úrazováNeonatológiaNeurológiaOftalmológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická hematológia a onkológiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaSpondylochirurgiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:17336163
Adresa:Palúčanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš zobraziť na mape
E-mail:riaditelstvo@nsplm.sk
Web:www.nsplm.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,65*2,732,202,08-0,62
  Správanie lekárov na oddelení1,35*2,361,891,82-0,33
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,62*2,612,132,02-0,50
  Správanie sestier na oddelení1,57*2,612,091,99-0,46
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,41*2,481,951,86-0,45
  Starostlivosť sestier na oddelení1,52*2,712,111,96-0,67
  Kvalita ubytovania na oddelení1,81*3,162,492,44-0,14
  Kvalita stravy na oddelení2,44*3,362,932,57-1,48
  Kvalita upratovania na oddelení1,68*2,542,102,01-0,35
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,48*2,542,031,95-0,40
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,56*2,632,091,97-0,56
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,59*2,972,302,16-0,65
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,80*2,752,302,19-0,52
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,712,712,51-0,43
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,442,442,19-0,53
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,2 %1,1 %3,6 %3,0 %3,2 %0,12
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti9,7 %*13,7 %13,4 %12,3 %-0,18
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí6,7 %*2,4 %3,4 %4,7 %0,25
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu12,5 %*11,6 %11,8 %13,6 %0,20
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,2 %2,2 %2,4 %2,1 %2,5 %0,28
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti2,9 %6,3 %8,2 %7,2 %11,1 %0,26
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti4,8 %43,8 %13,9 %42,8 %1,67
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,2 %0,7 %0,7 %0,8 %0,20
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,5 %20,3 %8,0 %8,4 %10,9 %0,75
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní12,2 %20,5 %11,6 %11,8 %14,4 %0,79
  Reoperovanosť7,1 %2,9 %3,7 %4,5 %4,1 %-0,22
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %1,0 %0,8 %2,2 %0,29
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,5 % 
  Operovanosť75,6 %69,8 %67,2 %69,4 %59,1 %0,71
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 0745336 4879 0948 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,55,76,66,4-0,06
  Točivosť pacienta3,2 %2,1 %3,0 %8,3 %0,97
  Prijaté preklady0,6 %1,3 %0,7 %1,4 %-0,20
  Odchádzajúce preklady1,3 %2,6 %1,6 %2,7 %0,73
  Plánovanosť11,3 %11,1 %11,3 %20,1 %-0,48
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7441531 1602 0571 914 
  Počet lôžok280280  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti4 975 917 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám39,8 %15,2 %-0,85
  Tržby13 560 357  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení441 978  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku571 980  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje7,5 %4,0 %0,42
  Krátkodobé záväzky7 108 498  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky97 039  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti52,7 %38,7 %0,98
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,606,25-0,05