Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44927380
Adresa:Špitálska 2, 071 01 Michalovce zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.mi@svetzdravia.com
Web:mi.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,901,943,322,362,17-0,57
  Správanie lekárov na oddelení1,541,702,491,861,77-0,34
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,632,102,551,981,97-0,03
  Správanie sestier na oddelení1,701,752,792,051,90-0,55
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,611,452,491,871,80-0,28
  Starostlivosť sestier na oddelení1,681,802,692,011,87-0,52
  Kvalita ubytovania na oddelení2,622,803,342,872,31-1,35
  Kvalita stravy na oddelení2,522,603,192,742,48-0,76
  Kvalita upratovania na oddelení1,961,602,832,191,95-0,77
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,751,752,742,061,89-0,61
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,751,902,762,091,94-0,52
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,011,853,022,312,11-0,68
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,042,003,062,362,12-0,89
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť3,003,002,20-1,50
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,922,922,42-0,84
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,1 %2,3 %4,2 %3,0 %3,2 %0,06
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti12,1 %*15,8 %14,9 %11,8 %-0,23
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí10,5 %*23,5 %16,7 %4,6 %-3,03
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,3 %9,2 %17,5 %14,0 %12,8 %-0,08
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,9 %0,9 %2,0 %1,3 %2,0 %0,60
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti7,5 %11,1 %9,8 %9,1 %5,4 %-1,28
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti29,8 %34,4 %24,3 %27,3 %36,8 %0,53
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %0,04
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní11,9 %14,4 %4,6 %8,5 %6,5 %-0,87
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní26,5 %14,1 %6,9 %16,6 %11,8 %-1,39
  Reoperovanosť4,7 %1,3 %1,6 %3,3 %2,7 %-0,46
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)2,2 %8,8 %1,7 %3,1 %3,0 %-0,05
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,1 %0,0 %0,3 % 
  Operovanosť63,7 %40,0 %53,5 %56,6 %58,5 %-0,14
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9680,975-0,04
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV9 0822 4988 41819 9989 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,15,45,85,45,80,16
  Točivosť pacienta10,9 %0,9 %7,9 %8,4 %8,2 %-0,05
  Prijaté preklady1,0 %1,5 %2,3 %1,6 %2,2 %-0,05
  Odchádzajúce preklady3,7 %3,4 %4,9 %4,1 %3,0 %-0,83
  Plánovanosť15,6 %8,7 %25,4 %18,9 %26,9 %-0,46
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 3854031 8774 6652 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)16,316,1-0,06
  Počet lôžok510  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu4343102 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu3636121 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti70 981 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,3 %14,8 %0,44
  Tržby21 182 955  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení551 292  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku39 635  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,8 %4,2 %-0,16
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti57,5 %51,8 %0,35
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií250 €762 €0,40
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,500,760,24
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,505,14-0,20