Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)Infektológia  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Klinická onkológia  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Pediatria  (1)Pneumológia a ftizeológia  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:44927380
Adresa:Špitálska 2, 071 01 Michalovce zobraziť na mape
E-mail:nemocnica.mi@svetzdravia.com
Web:mi.svetzdravia.com/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,911,872,722,192,05-0,58
  Správanie lekárov na oddelení1,631,572,341,871,79-0,37
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,681,802,592,021,98-0,15
  Správanie sestier na oddelení1,921,362,472,011,97-0,13
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,661,702,451,951,83-0,50
  Starostlivosť sestier na oddelení1,801,392,592,001,94-0,22
  Kvalita ubytovania na oddelení2,732,593,522,982,36-1,47
  Kvalita stravy na oddelení2,632,503,342,852,51-1,14
  Kvalita upratovania na oddelení1,861,642,842,161,98-0,56
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,651,842,612,031,93-0,36
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,691,862,472,011,96-0,17
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,911,982,572,162,14-0,08
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,812,202,842,252,16-0,42
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková1,8 %2,0 %3,5 %2,6 %3,0 %0,13
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti10,7 %*10,4 %10,2 %12,2 %0,26
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí5,3 %*3,8 %5,8 %4,8 %-0,21
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu11,9 %2,1 %15,2 %13,0 %12,2 %-0,06
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %*0,0 %0,0 %0,3 %1,09
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,9 %0,9 %2,2 %1,4 %2,0 %0,04
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,0 %5,2 %8,0 %6,1 %5,8 %-0,06
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti20,6 %25,0 %25,4 %23,8 %35,3 %0,59
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,2 %0,1 %0,2 %0,2 %0,06
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní10,9 %19,3 %4,4 %7,8 %6,3 %-0,58
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní25,2 %12,8 %7,2 %15,8 %11,3 %-1,17
  Reoperovanosť2,5 %4,1 %1,9 %2,3 %2,6 %0,04
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)3,0 %9,9 %2,6 %3,7 %3,1 %-0,13
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,3 %0,6 % 
  Operovanosť67,9 %22,6 %58,4 %57,2 %56,9 %0,02
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,8770,902-0,13
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV8 6562 7407 06918 4658 071 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,65,67,06,16,50,14
  Točivosť pacienta9,2 %1,6 %9,5 %8,2 %9,4 %0,23
  Prijaté preklady0,8 %1,3 %2,2 %1,4 %2,4 %-0,12
  Odchádzajúce preklady3,0 %2,9 %5,7 %4,0 %2,7 %-0,78
  Plánovanosť4,0 %10,8 %11,8 %8,0 %12,5 %-0,26
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV2 3375247893 6501 708 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)13,715,80,77
  Počet lôžok545510520  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti23 157 €1 866 116 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %13,3 %0,47
  Tržby20 623 183  €12 904 859  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení309 943  €15 132  € 
  Odpisy dlhodobého majetku129 507  €506 973  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje2,1 %4,0 %-0,30
  Krátkodobé záväzky3 329 039  €3 753 576  € 
  Dlhodobé záväzky301  €183 332  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €160 531  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti52,6 %44,7 %0,53
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií2 979 €1 387 €-0,72
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,620,86-0,59
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,505,80-0,14