Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)Ústavná hospicová starostlivosť  (1)

Liečebňa sv. Františka, a.s., Bratislava

Kategória:Iné zariadenia (resp. hodiace sa do viacerých kategórií)
IČO:44998236
Adresa:Krásna 22, 811 05 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:info@hospic.sk
Web:www.hospic.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta***
  Správanie lekárov na oddelení***
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe***
  Správanie sestier na oddelení***
  Starostlivosť lekárov na oddelení***
  Starostlivosť sestier na oddelení***
  Kvalita ubytovania na oddelení***
  Kvalita stravy na oddelení***
  Kvalita upratovania na oddelení***
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť***
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe***
  Informácie od sestier o ďalšom postupe***
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice***
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková18,5 %*18,2 %-2,22
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu***
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu***
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %*0,0 %0,65
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní3,1 %3,1 %-0,09
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní12,3 %12,3 %-1,46
  Dekubity (preležaniny)7,7 %*7,6 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza2,6 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV681930999 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)30,124,030,0-2,22
  Točivosť pacienta10,3 %0,0 %10,1 %-2,09
  Prijaté preklady13,2 %0,0 %16,0 %15,8 %-0,06
  Odchádzajúce preklady1,5 %0,0 %1,4 %1,48
  Plánovanosť94,1 %100,0 %94,2 %2,35
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV0000 
  Počet lôžok707662  
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €0,00
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,00
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,000,00