Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Dlhodobo chorých  (1)

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36713091
Adresa:Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec zobraziť na mape
E-mail:info@nsphlohovec.sk
Web:www.nsphlohovec.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta**2,17*
  Správanie lekárov na oddelení**1,77*
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe**1,97*
  Správanie sestier na oddelení**1,90*
  Starostlivosť lekárov na oddelení**1,80*
  Starostlivosť sestier na oddelení**1,87*
  Kvalita ubytovania na oddelení**2,31*
  Kvalita stravy na oddelení**2,48*
  Kvalita upratovania na oddelení**1,95*
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť**1,89*
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe**1,94*
  Informácie od sestier o ďalšom postupe**2,11*
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice**2,12*
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková7,9 %*8,6 %3,2 %-1,47
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS1,6 %*1,5 %0,2 %-3,70
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní7,9 %7,9 %6,5 %-0,64
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní9,5 %9,5 %11,8 %0,66
  Dekubity (preležaniny)0,0 %*0,0 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %*0,0 %0,3 % 
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV6775105849 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)22,712,115,115,95,8-3,99
  Točivosť pacienta0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %8,2 %2,12
  Prijaté preklady0,0 %14,3 %5,5 %5,0 %2,2 %0,23
  Odchádzajúce preklady6,0 %0,0 %7,8 %7,5 %3,0 %-3,37
  Plánovanosť100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %26,9 %4,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV00002 842 
  Počet lôžok30  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám14,8 % 
  Tržby843 042  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-177 984  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku40 078  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-16,4 %4,2 %-2,23
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti16,0 %51,8 %-2,23
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €762 €0,60
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,760,70
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,005,140,75