Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Angiológia  (1)Arytmia a koronárna jednotka  (3)Cievna chirurgia  (1)JIS cievnej chirurgie  (1)JIS kardiochirurgická  (1)JIS kardiologická  (1)Kardiochirurgia  (2)Kardiológia  (2)Pediatrická anestéziológia  (1)Pediatrická kardiológia  (1)Pediatrická rádiológia  (1)Rádiológia  (2)Transplantačné  (1)

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava

Kategória:Kardiocentrá
IČO:35971126
Adresa:Limbová 1, 833 48 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:info@nusch.sk
Web:www.nusch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,39*1,791,611,52-1,12
  Správanie lekárov na oddelení1,27*1,391,331,29-0,99
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,31*1,671,511,46-0,41
  Správanie sestier na oddelení1,31*1,851,611,51-1,32
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,27*1,411,341,34-0,06
  Starostlivosť sestier na oddelení1,31*1,751,551,44-1,38
  Kvalita ubytovania na oddelení1,44*1,941,731,54-1,31
  Kvalita stravy na oddelení1,62*2,312,001,92-0,63
  Kvalita upratovania na oddelení1,37*1,911,681,47-1,40
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,571,431,36-0,86
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,41*1,731,581,50-0,83
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,50*1,821,691,57-1,38
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,63*2,131,921,80-0,86
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,8 %0,8 %1,0 %0,9 %1,0 %0,21
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,4 %0,0 %2,4 %2,2 %2,7 %1,25
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,5 %0,0 %6,2 %5,5 %4,6 %-0,74
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,8 %0,0 %0,3 %0,4 %1,0 %0,85
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,5 %0,9 %2,3 %2,3 %3,2 %0,58
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,8 %0,0 %0,5 %0,5 %0,5 %-1,13
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti51,1 %77,4 %16,4 %33,7 %54,4 %1,12
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,74
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní15,3 %17,6 %2,6 %5,8 %8,1 %1,21
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní48,6 %22,2 %4,8 %14,8 %15,9 %0,33
  Reoperovanosť6,1 %5,2 %3,8 %4,6 %5,1 %0,14
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,1 %0,4 % 
  Operovanosť72,5 %58,6 %77,0 %75,0 %80,1 %-1,05
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index2,0062,237-0,29
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 9665907 63611 1927 501 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,05,24,84,93,9-0,83
  Točivosť pacienta35,1 %12,2 %44,2 %39,0 %26,2 %-0,92
  Prijaté preklady4,6 %9,2 %8,7 %7,6 %10,7 %-1,38
  Odchádzajúce preklady5,3 %6,4 %9,7 %8,4 %9,5 %0,14
  Plánovanosť49,3 %38,8 %45,9 %46,5 %37,4 %0,52
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 27319301 466824 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)22,722,2-0,47
  Počet lôžok282282240  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky *** 
  Operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne *** 
  Operácia aneuryzmy aorty **** 
  Operácia na koronárnych artériách141414 
  Implantácia ICD **76 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti123 638 €30 910 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,1 %0,1 %-1,35
  Tržby82 872 920  €49 869 518  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení79 066  €1 332 734  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 659 874  €1 731 112  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,3 %6,1 %-0,90
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti49,3 %45,0 %0,27
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií670 €383 €-0,87
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,791,00-0,93
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií13,407,00-1,30