Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaAngiológiaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaCievna chirurgiaDetská chirurgiaDiabetológia, poruchy látkovej premeny a výživyGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaInfektológiaJIS chirurgickáJIS cievnej chirurgieJIS kardiochirurgickáJIS kardiologickáJIS neurochirurgickáKardiochirurgiaKardiológiaNeonatológiaOnkológia v gynekológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPediatrická kardiológiaPsychiatriaRádiológiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava

Kategória:Kardiocentrá
IČO:35971126
Adresa:Limbová 1, 833 48 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:info@nusch.sk
Web:www.nusch.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,39*1,791,611,52-1,12
  Správanie lekárov na oddelení1,27*1,391,331,29-0,99
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,31*1,671,511,46-0,41
  Správanie sestier na oddelení1,31*1,851,611,51-1,32
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,27*1,411,341,34-0,06
  Starostlivosť sestier na oddelení1,31*1,751,551,44-1,38
  Kvalita ubytovania na oddelení1,44*1,941,731,54-1,31
  Kvalita stravy na oddelení1,62*2,312,001,92-0,63
  Kvalita upratovania na oddelení1,37*1,911,681,47-1,40
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,571,431,36-0,86
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,41*1,731,581,50-0,83
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,50*1,821,691,57-1,38
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,63*2,131,921,80-0,86
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky *** 
  Operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopne *** 
  Operácia aneuryzmy aorty **** 
  Operácia na koronárnych artériách141414 
  Implantácia ICD **76 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,8 %0,8 %1,0 %0,9 %1,0 %0,21
  Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii1,4 %0,0 %2,4 %2,2 %2,7 %1,25
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí4,5 %0,0 %6,2 %5,5 %4,6 %-0,74
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch0,8 %0,0 %0,3 %0,4 %1,0 %0,85
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,5 %0,9 %2,3 %2,3 %3,2 %0,58
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,8 %0,0 %0,5 %0,5 %0,5 %-1,13
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti51,1 %77,4 %16,4 %33,7 %54,4 %1,12
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,75
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní43,8 %17,6 %2,6 %12,0 %13,0 %0,29
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní48,6 %22,2 %20,6 %26,8 %27,5 %0,30
  Reoperovanosť65,1 %5,2 %3,8 %25,6 %22,2 %-0,34
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza1,1 %0,4 % 
  Operovanosť72,5 %58,6 %77,0 %75,0 %80,1 %-1,05
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 9665907 63611 1927 501 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,05,24,84,93,9-0,83
  Točivosť pacienta35,1 %12,2 %44,2 %39,0 %26,2 %-0,92
  Prijaté preklady4,6 %9,2 %8,7 %7,6 %10,7 %-1,38
  Odchádzajúce preklady5,3 %6,4 %9,7 %8,4 %9,5 %0,14
  Plánovanosť49,3 %38,8 %45,9 %46,5 %37,4 %0,52
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV1 27319301 466824 
  Počet lôžok282282240  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti1 991 €664 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,0 %-1,24
  Tržby82 872 920  €49 869 518  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení79 066  €1 332 734  € 
  Odpisy dlhodobého majetku2 659 874  €1 731 112  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje3,3 %6,1 %-0,90
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti49,3 %45,0 %0,27
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií670 €383 €-0,87
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií1,791,00-0,93
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií13,407,00-1,30
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazDoc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
MUDr. Matej Nosáľ, PhD.
 Top lekár - finalistiDoc. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FESC, FSCAI
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH
MUDr. Ján Tomka, PhD.
MUDr. Michal Hulman, PhD.
MUDr. Michal Šagát, CSc.
MUDr. Pavel Valentík
MUDr. Richard Outrata
MUDr. Viliam Fridrich
Prof. MUDr. Vasiľ Hricák CSc.
 Sestra roka - ostatní nominovaníMarta Kovarovičová
 Sestra roka - manažér - víťazPhDr. Mária Kudlejová