Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti JIS ortopedická  (1)Ortopédia  (1)

clinica orthopedica, s.r.o.

Kategória:Ostatné špecializované nemocnice, ústavy a centrá
IČO:35873272
Adresa:Nevädzová 6, 821 01 Bratislava zobraziť na mape
E-mail:ortoped@ortoped.sk
Web:www.clinicaorthopedica.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,34*1,401,331,530,92
  Správanie lekárov na oddelení1,33*1,001,231,270,18
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,31*1,291,281,390,61
  Správanie sestier na oddelení1,32*1,001,221,380,69
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,28*1,001,201,320,67
  Starostlivosť sestier na oddelení1,32*1,001,221,330,64
  Kvalita ubytovania na oddelení1,43*1,001,301,660,92
  Kvalita stravy na oddelení1,44*1,531,431,800,95
  Kvalita upratovania na oddelení1,24*1,001,161,511,06
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,291,241,350,56
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,31*1,291,281,400,56
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,26*1,291,251,500,90
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,59*2,111,671,720,18
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,001,001,421,16
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,001,001,390,87
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %0,34
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,0 %*0,0 %0,0 %1,1 %0,58
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti0,0 %0,0 %0,0 %0,6 %1,53
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,14
  Reoperovanosť0,0 %*0,0 %0,0 %2,3 %0,40
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 % 
  Operovanosť100,0 %30,4 %93,2 %91,5 %79,8 %0,44
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,4911,0821,01
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV139311453152 031 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)1,02,61,31,310,01,45
  Točivosť pacienta0,7 %19,4 %0,0 %2,2 %4,7 %0,53
  Prijaté preklady0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %4,5 %-0,69
  Odchádzajúce preklady0,0 %9,7 %0,0 %1,0 %1,9 %0,17
  Plánovanosť93,5 %9,7 %97,2 %87,0 %69,3 %0,61
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV13810133281491 
  Počet lôžok15  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Implantácia TEP bedrového kĺbu*** 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu*** 
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €777 €0,18
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,260,18
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií0,001,550,70
 
Komenár zdravotníckeho zariadenia
Zdravotnícke zariadenie clinica orthopedica, s.r.o. je zamerané výlučne na jeden medicínsky odbor, a to ortopédiu so špecializáciou na operácie umelých kĺbov, chrbtíc a športových úrazov. Ide o špecializované zdravotnícke zariadenie v odbore ortopédia. Hodnoty indikátorov kvality - Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) a Rehospitalizovanosť pacientov do 30, resp. 90 dní sa na portáli nezobrazujú, keďže nezohľadňujú špecifiká, resp. osobité medicínske postupy tohto zdravotníckeho zariadenia. Podľa vyjadrenia predstaviteľov clinica orthopedica, s.r.o. toto zdravotnícke zariadenie cielene prekladá pacienta z operačnej sály (pri jednodňových aj veľkých operačných výkonoch) priamo na JIS (na jednu noc) a až následne po tejto noci sa pacient dostáva na oddelenie. Strávenie noci na jednotke intenzívnej starostlivosti pre každého zoperovaného pacienta je podľa zariadenia výsledkom snahy o maximálnu bezpečnosť pacienta za prítomnosti ARO personálu a znak zodpovednosti zariadenia voči každému pacientovi. Ide o medicínsky nadštandard poskytovaný každému z operovaných pacientov, nie o prejav chybovosti pri operáciách, ktorá by následne vyžadovala hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podľa slov predstaviteľov zariadenia nie sú rehospitalizácie pacientov spôsobené nekvalitne odvedenou prácou, ale sú to rehospitalizácie pacienta v inom zdravotníckom zariadení v rámci jeho následnej rehabilitácie, resp. kúpeľnej liečby, ktorá je po totálnej endoprotéze kĺbov (TEP) práve vyžadovaná a odporúčaná. Pacienti, ktorí absolvujú operáciu TEP, podstupujú rehabilitáciu, alebo nastupujú na kúpeľnú liečbu v rámci pooperačného doliečovania. Takáto rehospitalizovanosť pacientov je preto podľa vyjadrenia predstaviteľov clinica orthopedica, s.r.o. v najlepšom záujme konkrétneho pacienta, zariadenie ju vo vzťahu k pacientovi podporuje, pretože významným spôsobom pomáha jeho budúcej bezproblémovej rekonvalescencii. Bezprostredná rehospitalizácia pacientov v zariadení clinica orthopedica, s.r.o. sa pohybuje podľa údajov zariadenia dlhodobo hlboko pod hodnotou 0,5 % a je väčšinou spôsobená objektívnymi zdravotnými dôvodmi na strane pacienta vyplývajúcimi z jeho konkrétneho zdravotného stavu.