Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDoliečovacieFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS internáJIS neurologickáKardiológiaKlinická onkológiaMaxilofaciálna chirurgiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaPatologická anatómiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická hematológia a onkológiaPlastická chirurgiaPsychiatriaRádiológiaÚrazová chirurgiaUrgentná medicínaUrológiaVnútorné lekárstvo

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:36594849
Adresa:Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@levnemoc.sk
Web:www.levnemoc.sk/index.html
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,571,782,542,072,080,02
  Správanie lekárov na oddelení1,331,502,301,841,82-0,07
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,581,802,392,002,020,07
  Správanie sestier na oddelení1,411,702,612,041,99-0,23
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,421,502,281,861,86-0,01
  Starostlivosť sestier na oddelení1,411,802,572,031,96-0,29
  Kvalita ubytovania na oddelení1,791,702,742,272,440,46
  Kvalita stravy na oddelení2,032,203,012,542,570,11
  Kvalita upratovania na oddelení1,621,802,742,202,01-0,72
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,411,502,201,821,950,64
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,511,702,301,921,970,24
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,672,202,682,222,16-0,25
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,731,902,612,192,190,04
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,052,052,510,97
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,052,052,190,32
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková0,6 %0,6 %1,3 %1,1 %3,2 %0,93
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti*31,3 %29,7 %12,3 %-2,72
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí**0,0 %0,0 %4,7 %0,96
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu9,6 %*8,7 %8,8 %13,6 %0,53
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,6 %0,0 %2,7 %2,1 %2,5 %0,31
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti4,2 %2,9 %8,0 %6,4 %11,1 %0,32
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti19,2 %23,5 %20,1 %42,8 %1,31
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,5 %0,7 %0,7 %0,8 %0,15
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní12,9 %12,7 %6,8 %8,1 %10,9 %0,83
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,0 %14,0 %11,7 %12,8 %14,4 %0,48
  Reoperovanosť11,0 %2,5 %3,6 %4,4 %4,1 %-0,19
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,5 %2,3 %2,0 %2,2 %0,03
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,6 %0,5 % 
  Operovanosť58,1 %45,4 %51,2 %52,2 %59,1 %-0,48
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 0307347 38510 1498 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,64,97,36,36,40,05
  Točivosť pacienta5,0 %2,6 %14,7 %8,3 %8,3 %-0,00
  Prijaté preklady1,3 %1,9 %1,4 %1,4 %-0,00
  Odchádzajúce preklady2,4 %4,9 %5,9 %5,0 %2,7 %-1,45
  Plánovanosť16,6 %15,3 %74,6 %38,3 %20,1 %0,99
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV371808681 3191 914 
  Počet lôžok316349  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti43 422 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,3 %15,2 %0,51
  Tržby13 011 886  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení326 825  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku371 282  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje5,4 %4,0 %0,16
  Krátkodobé záväzky2 813 909  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky93 854  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti29,3 %38,7 %-0,66
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií6,906,25-0,10
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - finalistiMUDr. Elena Loumová
MUDr. Patrik Fiala, PhD.
 Top lekár - ostatní nominovaníMUDr. Tomáš Jankura
 Sestra roka - finalistiMagdaléna Hrehová
 Sestra roka - ostatní nominovaníMgr. Marcela Prílohová