Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaDermatovenerológiaGynekológia a pôrodníctvoJIS chirurgickáJIS urologickáKlinická onkológiaOnkológia v gynekológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaRadiačná onkológiaÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice

Kategória:Onkologické ústavy
IČO:36603350
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@vou.sk
Web:vou.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,39*1,621,461,481,06
  Správanie lekárov na oddelení1,30*1,381,321,31-0,33
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,42*1,521,451,44-0,61
  Správanie sestier na oddelení1,23*1,521,321,361,46
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,32*1,161,261,321,50
  Starostlivosť sestier na oddelení1,24*1,311,261,291,05
  Kvalita ubytovania na oddelení1,32*1,921,511,681,34
  Kvalita stravy na oddelení1,88*2,532,101,89-1,59
  Kvalita upratovania na oddelení1,29*1,581,381,461,40
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,31*1,451,351,34-0,81
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,42*1,641,491,48-0,39
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,42*1,521,451,551,59
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,54*1,871,641,63-0,08
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,581,581,25-1,41
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym0,820,821,101,66
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,4 %1,3 %3,3 %2,8 %3,7 %0,37
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**3,7 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch0,6 %0,0 %0,9 %0,7 %1,1 %0,45
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,0 %0,0 %0,5 %0,96
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní36,1 %50,6 %32,8 %34,3 %25,1 %-1,26
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní38,8 %48,1 %38,3 %38,8 %31,0 %-1,18
  Reoperovanosť30,8 %3,3 %2,6 %10,4 %13,3 %0,25
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,2 %0,9 % 
  Operovanosť95,0 %96,2 %95,1 %95,2 %91,9 %0,72
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 8453893 4665 7006 797 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)8,15,66,86,3-0,91
  Točivosť pacienta6,5 %9,8 %7,1 %8,0 %0,60
  Prijaté preklady0,7 %1,5 %0,9 %1,5 %-1,24
  Odchádzajúce preklady0,7 %1,0 %0,8 %0,7 %-0,38
  Plánovanosť17,6 %42,4 %21,9 %27,0 %-0,22
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV5991409841 7232 591 
  Počet lôžok158158  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €47 342 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,1 %0,81
  Tržby19 169 427  €35 850 549  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení1 012 092  €1 494 038  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 254 793  €1 959 170  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje11,8 %9,6 %0,52
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti37,8 %32,1 %1,38
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,776,38-0,75