Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (3)Gynekológia a pôrodníctvo  (3)Klinická onkológia  (2)Otorinolaryngológia  (3)Radiačná onkológia  (1)

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice

Kategória:Onkologické ústavy
IČO:36603350
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:sekretariat@vou.sk
Web:vou.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,34*2,011,591,640,77
  Správanie lekárov na oddelení1,18*1,441,271,350,82
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,22*2,331,641,60-0,99
  Správanie sestier na oddelení1,37*1,361,341,441,37
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,24*1,361,281,370,70
  Starostlivosť sestier na oddelení1,37*1,281,311,340,31
  Kvalita ubytovania na oddelení1,39*2,191,711,761,44
  Kvalita stravy na oddelení1,68*2,241,931,87-0,54
  Kvalita upratovania na oddelení1,27*1,801,461,600,59
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,26*1,281,261,321,02
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,22*2,291,631,57-1,03
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,46*1,671,521,590,62
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,41*2,091,651,691,13
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť1,361,361,19-1,76
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym1,361,361,19-1,76
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková4,6 %3,6 %3,7 %4,0 %4,3 %0,17
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,0 %0,0 %1,2 %1,0 %0,6 %-1,01
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,1 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,84
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní24,5 %69,6 %25,7 %26,1 %19,9 %-1,32
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní40,6 %54,4 %27,5 %32,3 %26,8 %-1,21
  Reoperovanosť3,6 %7,3 %2,6 %3,3 %2,7 %-1,64
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %1,2 % 
  Operovanosť95,4 %82,1 %95,1 %94,0 %89,1 %0,79
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,5791,630-1,32
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV1 6194013 1485 1687 063 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)7,05,87,27,07,10,50
  Točivosť pacienta10,9 %4,5 %15,5 %13,0 %9,5 %-1,55
  Prijaté preklady0,8 %1,0 %1,7 %1,4 %1,3 %0,33
  Odchádzajúce preklady1,2 %2,5 %2,4 %2,0 %1,1 %-1,61
  Plánovanosť17,7 %39,4 %76,0 %54,9 %48,6 %0,49
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV4971359171 5492 727 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,915,90,00
  Počet lôžok158  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti0 €189 149 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,0 %0,5 %1,08
  Tržby20 255 081  €39 762 044  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení881 766  €1 925 675  € 
  Odpisy dlhodobého majetku1 484 124  €1 856 620  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje11,7 %9,5 %0,65
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti38,4 %48,3 %-0,92
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií0 €118 €0,65
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,000,470,65
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií3,876,140,99