Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaArytmia a koronárna jednotkaChirurgiaChirurgia rukyDermatovenerológiaDetská psychiatriaDiabetológia, poruchy látkovej premeny a výživyDlhodobo chorýchDoliečovacieEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGastroenterológiaGastroenterologická chirurgiaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHematológia a transfuziológiaHepatológiaHrudníková chirurgiaInfektológiaJednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencovJIS chirurgickáJIS hematologickáJIS infekčnáJIS internáJIS neurologickáJIS onkologickáJIS pediatrickáJIS popáleninováJIS úrazováKardiológiaKlinická imunológia a alergológiaKlinická onkológiaKlinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológiaMaxilofaciálna chirurgiaNefrológiaNeonatológiaNeurochirurgiaNeurológiaOftalmológiaOnkológia v chirurgiiOnkológia v gynekológiiOnkológia v otorinolaryngológiiOnkológia v urológiiOrtopédiaOtorinolaryngológiaPatologická anatómiaPediatriaPediatrická intenzívna medicínaPediatrická neurológiaPediatrická ortopédiaPediatrická otorinolaryngológiaPediatrická pneumológia a ftizeológiaPlastická chirurgiaPneumológia a ftizeológiaPopáleninovéPracovné lekárstvoPsychiatriaRadiačná onkológiaReumatológiaSpondylochirurgiaStomatológiaTransplantačnéÚrazová chirurgiaUrológiaVnútorné lekárstvo

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00606707
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:unlp@unlp.sk, sekretariat@unlp.sk
Web:www.unlp.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,821,902,322,042,110,52
  Správanie lekárov na oddelení1,601,721,861,731,850,73
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,661,832,111,882,041,04
  Správanie sestier na oddelení1,651,862,482,032,03-0,04
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,601,681,981,771,880,76
  Starostlivosť sestier na oddelení1,671,752,361,961,970,06
  Kvalita ubytovania na oddelení2,472,432,842,602,53-0,34
  Kvalita stravy na oddelení2,382,543,002,672,670,03
  Kvalita upratovania na oddelení1,771,792,281,972,090,60
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,591,782,111,841,940,54
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,721,631,981,802,001,21
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,841,882,352,052,170,80
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,841,932,492,122,150,28
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 135135157 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu162*163210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu151151234 
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,2 %1,4 %3,1 %2,6 %2,6 %-0,07
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti6,0 %9,1 %8,3 %7,8 %9,3 %0,58
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*6,4 %4,8 %3,7 %-0,56
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,6 %20,0 %10,4 %10,7 %13,4 %1,92
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch11,3 %0,0 %7,5 %3,6 %-0,99
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,9 %1,5 %2,5 %2,2 %1,9 %-0,52
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,7 %5,3 %8,3 %7,8 %4,8 %-1,04
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti45,4 %25,5 %59,1 %54,6 %49,8 %-0,19
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,5 %0,4 %0,3 %-1,29
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní27,0 %9,8 %5,4 %12,6 %9,0 %-1,09
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní30,1 %12,6 %13,3 %18,9 %15,2 %-0,99
  Reoperovanosť9,7 %2,7 %3,0 %5,8 %5,7 %-0,02
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,1 %13,2 %4,3 %4,4 %3,2 %-0,97
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,4 %1,2 % 
  Operovanosť86,0 %35,2 %72,0 %72,9 %72,4 %0,04
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV16 6104 31221 09142 01331 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,96,17,96,97,00,14
  Točivosť pacienta14,3 %1,7 %5,0 %8,4 %9,2 %0,30
  Prijaté preklady1,0 %2,2 %2,5 %1,9 %1,9 %-0,03
  Odchádzajúce preklady2,3 %3,0 %6,3 %4,4 %3,3 %-1,06
  Plánovanosť10,8 %28,8 %35,0 %24,8 %22,2 %0,36
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8 1461 5725 48315 20111 225 
  Počet lôžok1 3381 3471 336  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti76 582 697 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám83,3 %70,8 %-0,40
  Tržby91 969 967  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-18 509 426  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku6 129 481  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-13,5 %-8,9 %-0,45
  Krátkodobé záväzky91 837 385  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky26 546  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci608 874  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti70,4 %63,1 %0,54
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 666 €794 €-1,07
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,710,52-0,52
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,527,83-0,57
i

Ocenení a nominovaní v ankete TOP LEKÁRI na Slovensku a v súťaži Sestra roka

  Názov ukazovateľa Údaj
 Top lekár - víťazProf. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 Top lekár - finalistiProf. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, FRCP, CSc.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, PhD., FRCP
Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
 Top lekár - ostatní nominovaníDoc. MUDr. Jozef Firment
Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
MUDr. Andrej Somoš
MUDr. Božena Pšeničková, CSc.
MUDr. Eva Pálová, PhD.
MUDr. Mária Zakuciová, PhD.
MUDr. Marián Kudláč
MUDr. Marián Švajdler
MUDr. Pavol Schwartz
MUDr. Peter Pažinka, PhD.
MUDr. Štefan Raffáč
MUDr. Terézia Rosembergerová
MUDr. Tomáš Kampe
Prof. MUDr. Alexander Ostró CSc.
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Prof. MUDr. Ivan Schréter
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
 Sestra roka - finalistiBc. Marta Janičková
 Sestra roka - ostatní nominovaníMgr. Anna Vašutová
PhDr. Zita Vasiľková