Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (2)Arytmia a koronárna jednotka  (2)Chirurgia  (2)Chirurgia ruky  (1)Dermatovenerológia  (1)Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  (2)Gynekológia a pôrodníctvo  (2)Hematológia a transfuziológia  (1)Hrudníková chirurgia  (1)Infektológia  (1)JIS chirurgická  (2)JIS hematologická  (1)JIS infekčná  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)JIS úrazová  (1)Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  (1)Maxilofaciálna chirurgia  (2)Neonatológia  (2)Neurochirurgia  (1)Neurológia  (2)Oftalmológia  (2)Ortopédia  (1)Otorinolaryngológia  (1)Plastická chirurgia  (2)Pneumológia a ftizeológia  (2)Psychiatria  (2)Transplantačné  (1)Úrazová chirurgia  (1)Urológia  (2)Vnútorné lekárstvo  (2)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Kategória:Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
IČO:00606707
Adresa:Rastislavova 43, 040 01 Košice zobraziť na mape
E-mail:unlp@unlp.sk, sekretariat@unlp.sk
Web:www.unlp.sk/
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,821,902,322,042,110,52
  Správanie lekárov na oddelení1,601,721,861,731,850,73
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,661,832,111,882,041,04
  Správanie sestier na oddelení1,651,862,482,032,03-0,04
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,601,681,981,771,880,76
  Starostlivosť sestier na oddelení1,671,752,361,961,970,06
  Kvalita ubytovania na oddelení2,472,432,842,602,53-0,34
  Kvalita stravy na oddelení2,382,543,002,672,670,03
  Kvalita upratovania na oddelení1,771,792,281,972,090,60
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,591,782,111,841,940,54
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,721,631,981,802,001,21
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,841,882,352,052,170,80
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,841,932,492,122,150,28
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,2 %1,4 %3,1 %2,6 %2,6 %-0,07
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti6,0 %9,1 %8,3 %7,8 %9,3 %0,58
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*6,4 %4,8 %3,7 %-0,56
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu10,6 %20,0 %10,4 %10,7 %13,4 %1,92
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,72
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch11,3 %0,0 %7,5 %3,6 %-0,99
  Úmrtnosť po operačných výkonoch1,9 %1,5 %2,5 %2,2 %1,9 %-0,52
  Materská úmrtnosť0,0 %*0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti6,7 %5,3 %8,3 %7,8 %4,8 %-1,04
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti45,4 %25,5 %59,1 %54,6 %49,8 %-0,19
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,1 %0,4 %0,3 %0,2 %-1,81
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,4 %9,8 %5,4 %6,8 %6,7 %-0,02
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní30,1 %12,6 %7,9 %15,4 %11,3 %-1,19
  Reoperovanosť4,8 %2,7 %3,0 %3,7 %3,1 %-0,62
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)1,1 %13,2 %4,3 %4,4 %3,2 %-0,97
  Dekubity (preležaniny)0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,4 %1,2 % 
  Operovanosť86,0 %35,2 %72,0 %72,9 %72,4 %0,04
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index1,0281,121-0,81
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV16 6104 31221 09142 01331 560 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,96,17,96,97,00,14
  Točivosť pacienta14,3 %1,7 %5,0 %8,4 %9,2 %0,30
  Prijaté preklady1,0 %2,2 %2,5 %1,9 %1,9 %-0,03
  Odchádzajúce preklady2,3 %3,0 %6,3 %4,4 %3,3 %-1,06
  Plánovanosť10,8 %28,8 %35,0 %24,8 %22,2 %0,36
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV8 1461 5725 48315 20111 225 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)20,617,0-1,42
  Počet lôžok1 3381 3471 336  
i

Čakacie lehoty (dni)

 
Kratšia čakacia lehota štandardne predstavuje lepší výsledok. Výnimkou môže byť situácia, keď si väčší počet pacientov cielene vyberá konkrétneho lekára či zariadenie, ktoré má vykonať ich zákrok. V takom prípade môže dlhšia čakacia doba práve indikovať pacientmi vnímanú lepšiu úroveň kvality daného poskytovateľa.

"–" (pomlčka) v tomto ukazovateli znamená, že sa na daný plánovaný výkon čaká od 0 dní do 3 mesiacov, kedy nemá zdravotná poisťovňa povinnosť viesť čakacie zoznamy.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky 135135157 
  Implantácia TEP bedrového kĺbu162*163210 
  Implantácia TEP kolenného kĺbu151151234 
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti76 582 697 €46 680 117 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám83,3 %70,8 %-0,40
  Tržby91 969 967  €65 947 063  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-18 509 426  €-9 603 492  € 
  Odpisy dlhodobého majetku6 129 481  €3 712 497  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-13,5 %-8,9 %-0,45
  Krátkodobé záväzky91 837 385  €57 919 655  € 
  Dlhodobé záväzky26 546  €246 402  € 
  Bankové úvery a výpomoci608 874  €154 517  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti70,4 %63,1 %0,54
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií1 666 €794 €-1,07
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,710,52-0,52
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií9,527,83-0,57