Zoznam odborností

v zátvorke je uvedený počet pracovísk v danej odbornosti Anestéziológia a intenzívna medicína  (1)Chirurgia  (1)Dlhodobo chorých  (1)Geriatria  (1)Gynekológia a pôrodníctvo  (1)JIS chirurgická  (1)JIS interná  (1)JIS neurologická  (1)Neonatológia  (1)Neurológia  (1)Pediatria  (1)Vnútorné lekárstvo  (2)

Nemocnica Zvolen a.s. (vrátane prevádzky v Krupine)

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45594929
Adresa:Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen zobraziť na mape
E-mail:info@nemzvolen.sk
Web:www.nemzvolen.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta2,031,883,032,462,17-0,86
  Správanie lekárov na oddelení1,851,862,141,981,77-0,74
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,912,002,552,201,97-0,82
  Správanie sestier na oddelení1,882,142,752,291,90-1,43
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,981,792,282,091,80-1,10
  Starostlivosť sestier na oddelení1,972,072,632,271,87-1,48
  Kvalita ubytovania na oddelení2,362,292,952,622,31-0,75
  Kvalita stravy na oddelení2,361,643,162,652,48-0,48
  Kvalita upratovania na oddelení1,831,432,712,181,95-0,73
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,921,792,432,131,89-0,85
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe2,041,792,662,291,94-1,20
  Informácie od sestier o ďalšom postupe2,162,002,822,442,11-1,11
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice2,161,712,792,402,12-1,04
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť2,172,172,200,06
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,282,282,420,24
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková3,0 %3,3 %5,0 %4,4 %3,2 %-0,33
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti11,9 %*17,4 %16,4 %11,8 %-0,34
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*8,8 %6,6 %4,6 %-0,50
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu15,2 %26,1 %10,6 %12,3 %12,8 %0,04
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,0 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch****7,3 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch3,2 %0,5 %4,6 %3,8 %2,0 %-1,59
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti11,2 %4,3 %6,4 %7,1 %5,4 %-0,60
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti45,5 %41,3 %49,9 %48,5 %36,8 %-0,65
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,2 %-0,01
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní9,7 %10,0 %4,2 %5,7 %6,5 %0,39
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní21,1 %10,7 %5,8 %9,6 %11,8 %0,64
  Reoperovanosť1,7 %0,0 %2,9 %2,3 %2,7 %0,37
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %2,7 %2,6 %2,3 %3,0 %0,38
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,6 %0,4 %0,2 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,0 %0,0 %0,5 %0,3 %0,3 % 
  Operovanosť67,7 %52,9 %60,8 %62,0 %58,5 %0,28
i

Náročnosť diagnóz

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Case Mix Index0,9490,975-0,14
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV3 4521 0639 94414 4599 145 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)5,15,25,95,65,80,07
  Točivosť pacienta12,6 %0,8 %6,0 %7,2 %8,2 %0,26
  Prijaté preklady1,5 %1,5 %2,5 %2,2 %2,2 %-0,01
  Odchádzajúce preklady3,4 %2,2 %5,5 %4,8 %3,0 %-1,31
  Plánovanosť7,3 %3,8 %16,5 %13,4 %26,9 %-0,78
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV9032062 4903 5992 842 
  Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou (minúty)15,916,10,08
  Počet lôžok336  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti32 423 €2 073 816 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám0,2 %14,8 %0,45
  Tržby17 344 949  €12 693 217  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení-753 508  €47 278  € 
  Odpisy dlhodobého majetku139 516  €491 459  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje-3,5 %4,2 %-0,84
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti42,7 %51,8 %-0,57
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií484 €762 €0,22
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,690,760,07
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií4,845,140,04