Zoznam odborností

Anestéziológia a intenzívna medicínaChirurgiaChirurgia rukyCievna chirurgiaDlhodobo chorýchFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciaGeriatriaGynekológia a pôrodníctvoHrudníková chirurgiaJIS chirurgickáJIS internáJIS neurologickáNeonatológiaNeurológiaOrtopédiaOtorinolaryngológiaPediatriaPediatrická anestéziológiaPediatrická ortopédiaPneumológia a ftizeológiaPsychiatriaSpondylochirurgiaÚrazová chirurgiaVnútorné lekárstvo

Nemocnica Zvolen a.s. (vrátane prevádzky v Krupine)

Kategória:Všeobecné nemocnice
IČO:45594929
Adresa:Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen zobraziť na mape
E-mail:info@nemzvolen.sk
Web:www.nemzvolen.sk
0
Zobrazovať údaje za roky:   až  zobraziť legendu ↓exportovať
i

Spokojnosť pacientov

 
Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí spokojnosť pacientov na škále 0 % - 100 %, ktorá bola pre účely portálu pretransformovaná na škálu 1 - 5. Kým poisťovne Dôvera aj Union majú priemernú spokojnosť pacientov za všetky roky a všetky zariadenia podobnú a na úrovni 1,6, v prípade VšZP je to 66 %, čo je na škále 1 - 5 rovné 2,3. Všeobecná zdravotná poisťovňa môže teda hodnotiť spokojnosť pacientov odlišne ako poisťovne Dôvera a Union.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Celková spokojnosť pacienta1,791,832,872,242,08-0,83
  Správanie lekárov na oddelení1,562,072,532,011,82-0,88
  Informácie o vyšetreniach a Vašej chorobe1,822,002,812,242,02-1,06
  Správanie sestier na oddelení1,651,713,002,221,99-1,06
  Starostlivosť lekárov na oddelení1,501,932,612,001,86-0,70
  Starostlivosť sestier na oddelení1,501,642,912,091,96-0,59
  Kvalita ubytovania na oddelení2,171,793,212,572,44-0,34
  Kvalita stravy na oddelení2,422,363,202,742,57-0,69
  Kvalita upratovania na oddelení1,731,362,632,072,01-0,23
  Poskytnutá zdravotná starostlivosť1,621,712,732,091,95-0,69
  Informácie od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe1,731,792,712,141,97-0,82
  Informácie od sestier o ďalšom postupe1,911,792,942,332,16-0,78
  Zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice1,831,863,202,402,19-1,03
  Absolvovanie liečby v nemocnici opäť3,283,282,51-1,61
  Odporučenie nemocnice príbuzným a známym2,692,692,19-1,07
i

Štátne indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí. Definícia niektorých indikátorov nie je jednoznačná, čo môže znížiť výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov. Niektoré indikátory (najmä dekubity a nozokomiálne nákazy) sledujú zariadenia nedôsledne, čo výrazne znižuje ich výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.

Pri ukazovateli Nozokomiálna (nemocničná) nákaza bol pre roky 2014, 2015 a 2016 zvolený zdroj dát: výročné správy úradov verejného zdravotníctva v SR, ktoré na základe hlásení poskytovateľov uvádzajú o čosi reálnejšie údaje o výskyte nákaz ako zdravotné poisťovne v rámci príslušného indikátora kvality, hoci ide aj v tomto prípade len o zlomok skutočného výskytu nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach SR. Ak nebol dostupný údaj z úradov verejného zdravotníctva (ako napr. pri ÚVN SNP Ružomberok-FN alebo Nemocnici sv. Michala, Bratislava), bol použitý údaj z indikátorov kvality zdravotných poisťovní.
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Úmrtnosť - celková2,0 %2,2 %6,1 %4,9 %3,2 %-0,70
  Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti17,4 %16,7 %16,7 %12,3 %-0,70
  Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí0,0 %*0,0 %0,0 %4,7 %0,96
  Úmrtie na akútnu mozgovo - cievnu príhodu8,7 %6,3 %17,2 %15,2 %13,6 %-0,17
  Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu**0,4 %*
  Úmrtnosť po intervenčných výkonoch**7,0 %*
  Úmrtnosť po operačných výkonoch2,2 %0,5 %7,3 %5,3 %2,5 %-1,83
  Materská úmrtnosť0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,00
  Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti3,6 %0,0 %15,9 %11,1 %11,1 %0,00
  Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti32,7 %32,1 %32,6 %42,8 %0,59
  Úmrtnosť na lôžkovom oddelení, po preklade z JIS0,0 %0,1 %0,8 %0,8 %0,8 %-0,01
  Rehospitalizovanosť celková do 30 dní14,3 %14,7 %8,0 %9,5 %10,9 %0,41
  Rehospitalizovanosť celková do 90 dní17,0 %16,7 %11,5 %12,8 %14,4 %0,49
  Reoperovanosť6,0 %0,5 %1,6 %3,0 %4,1 %0,51
  Rehospitalizácia na pneumóniu (zápal pľúc)0,0 %1,4 %1,2 %2,2 %0,20
  Dekubity (preležaniny)0,0 %0,0 %0,2 %0,1 %0,1 % 
  Nozokomiálna (nemocničná) nákaza0,1 %0,5 % 
  Operovanosť62,3 %59,5 %58,3 %59,5 %59,1 %0,03
i

Ostatné indikátory kvality

 
Údaje nemusia odrážať skutočnú kvalitu zariadenia, pretože nezohľadňujú zdravotný stav pacienta pri prijatí
  Názov ukazovateľa Dôvera Union VšZP Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Počet ukončených hospitalizácií vrátane OHV2 7499719 03712 7578 469 
  Priemerná dĺžka hospitalizácie (dni)6,94,88,36,76,4-0,11
  Točivosť pacienta4,7 %1,4 %14,9 %8,8 %8,3 %-0,10
  Prijaté preklady1,0 %2,1 %1,2 %1,4 %-0,06
  Odchádzajúce preklady1,5 %3,1 %6,3 %4,8 %2,7 %-1,34
  Plánovanosť8,4 %6,0 %12,5 %9,9 %20,1 %-0,56
  Počet vykonaných operačných zákrokov vrátane OHV7272091 1732 1091 914 
  Počet lôžok363336  
i

Hospodárenie

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Dlh po lehote splatnosti630 480 €1 874 001 € 
  Dlh po lehote splatnosti voči tržbám4,1 %15,2 %0,38
  Tržby15 527 448  €11 627 022  € 
  Hospodársky výsledok po zdanení49 255  €34 100  € 
  Odpisy dlhodobého majetku78 668  €432 861  € 
  Schopnosť generovať vlastné zdroje0,8 %4,0 %-0,39
  Krátkodobé záväzky4 475 506  €3 714 395  € 
  Dlhodobé záväzky67 691  €142 565  € 
  Bankové úvery a výpomoci0  €162 122  € 
i

Transparentnosť 

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
+ Index transparentnosti46,1 %38,7 %0,52
i

Ostatné ukazovatele

  Názov ukazovateľa Spolu za
zariadenie
Priemer za
kategóriu
zariadení
Hodnotenie
v rámci
kategórie
  Suma pokút na 10 000 hospitalizácií3 136 €3 776 €0,09
  Počet pokút na 10 000 hospitalizácií0,782,020,47
+ Počet sťažností adresovaných ÚDZS na 10 000 hospitalizácií8,626,25-0,36